Parkinson

Heeft u de ziekte van Parkinson en bent u op zoek naar professionele verzorging, begeleiding en/of behandeling of een leuke activiteit? Het expertisecentrum Parkinson is er voor u én uw partner of overige mantelzorgers.

Ons aanbod

Het expertisecentrum biedt een gevarieerd aanbod van behandel- en zorgprogramma’s. Bij de ontwikkeling hiervan werken we nauw samen met onze cliënten en met de neurologen, geriaters en revalidatieartsen van het Franciscus Vlietland ziekenhuis.

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met Parkinson. Zij zijn onder andere aangesloten bij ParkinsonNet; een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

De behandeling stemmen wij altijd af op uw persoonlijke situatie en kan bestaan uit combinaties van therapieën, zoals fysiotherapieergotherapielogopedie en muziektherapie. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen van onze specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werkende.

Parkinson Café

Eens in de twee maanden vindt er in onze locatie Frankeland een Parkinson Café plaats: een trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partner en overige mantelzorgers.

Daarnaast biedt het Parkinson Café regelmatig presentaties van deskundigen, zodat u steeds van de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom de ziekte van Parkinson op de hoogte wordt gesteld.

Het Parkinson Café is onderdeel van het expertisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep en is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkinson Vereniging, Minters Mantelzorg en de Parkinsonverpleegkundige van het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Parkinson Café vindt plaats in de Havenzaal in onze locatie Frankeland. Frankeland is gevestigd aan de Sint Liduinastraat 10 in Schiedam. Hier is beperkte parkeermogelijkheid. Aan de Nieuwe Haven is voldoende mogelijkheid om (betaald) te parkeren.

Toegang tot het Parkinson Café is gratis, aanmelden is niet nodig. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

Bekijk hier wanneer het eerstvolgende Parkinson Café plaatsvindt.

Overige activiteiten

Naast het Parkinson Café biedt het expertisecentrum Parkinson diverse andere specifieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner of andere mantelzorgers:

Parkinsonkoor ‘Sparkling’

Het Parkinsonkoor Sparkling maakt zingen in een koor voor mensen met de ziekte van Parkinson weer mogelijk! Ademhalingstechnieken, stemvorming, inzingoefeningen, repertoire, toonsoort en ritmiek zijn volledig afgestemd op deze groep.

Elke maandagmiddag oefent het Parkinsonkoor van 13.30 tot 14.45 uur in Frankeland onder begeleiding van de muziektherapeut van het expertisecentrum. Bij dit koor staat het met elkaar zingen en hieraan plezier beleven centraal. Ook worden er optredens gegeven.

Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Monique Schenk, muziektherapeut van de Frankelandgroep. Zij is te bereiken via telefoonnummer 010 426 49 25 of via het e-mailadres m.schenk-kuijpers@frankelandgroep.nl

Visiteclub voor mensen met de ziekte van Parkinson

Elke week kunt u deelnemen aan een gezellige visiteclub voor mensen met de ziekte van Parkinson. Tijdens deze middag ontmoet u elkaar en gaat u in gesprek over verschillende onderwerpen. Deelnemers ervaren het onderlinge contact als zeer waardevol. Daarnaast zijn er bij de visiteclub beweegactiviteiten en recreatieve activiteiten.

Voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie kunt u terecht bij Annouk Noomen (coördinator visiteclubs Frankeland) via a.noomen@frankelandgroep.nl of 010 426 4925.

Cursus Parkinson? Hou je aandacht erbij!

Het expertisecentrum geeft de cursus ‘Parkinson? Hou je aandacht erbij!’ van de Parkinson Vereniging. Deze cursus van 15 lessen is ontwikkeld door psychologisch adviseur drs. A. Nouws van de Parkinson Vereniging en zijn echtgenote T. Nouws - Mul. Zij ontwikkelden deze cursus, omdat mensen met de ziekte van Parkinson niet alleen te maken hebben met de lichamelijke gevolgen van hun aandoening. Er treden ook geestelijke veranderingen op, met name op cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redeneren en onthouden.

De cursus is er, naast het trainen van het geheugen, ook op gericht om mensen met de ziekte van Parkinson bewust te maken van de genoemde geestelijke veranderingen, hen inzicht te verschaffen in de daarmee gepaard gaande beperkingen en hen te leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Cursus Parkinson voor mantelzorgers

Vanuit het expertisecentrum bieden we ook de cursus Parkinson voor Mantelzorgers aan. De cursus omvat zeven bijeenkomsten met als doel mantelzorgers informatie en praktische handvatten te bieden, waarmee zij een goede balans kunnen vinden tussen de zorg die zij als mantelzorger geven en de benodigde ruimte voor eigen bezigheden en ontspanning.

Tijdens elke bijeenkomst is een discipline van ons expertisecentrum te gast, zoals een Parkinson verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werkende. Zij bespreken verschillende onderwerpen waar mantelzorgers in de zorg aan hun naaste mee te maken (kunnen) hebben. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het herkennen van veranderingen in het ziekteproces van hun naaste en het soms kwetsbare evenwicht tussen zorg geven en het overnemen van handelingen.

Dagbesteding Parkinson

Woont u nog zelfstandig, maar bent u niet (meer) in staat om aan het revalidatieprogramma van het ziekenhuis deel te nemen, dan kunt u terecht bij de dagbesteding. Hier ontvangt u één à twee dagen per week de benodigde begeleiding en behandeling. 

In een periode van drie tot zes maanden werkt u nauw samen met de betrokken behandelaren aan uw persoonlijke doelen. U kunt deelnemen aan diverse activiteiten, zoals het Parkinsonkoor, muziektherapie, fitness en zwemmen. Daarnaast organiseren we gespreksgroepen voor u en uw mantelzorger(s).

Om deel te kunnen nemen aan deze vorm van dagbehandeling heeft u een indicatie van het CIZ/Rogplus nodig.

Voor kennismaken en/of aanmelden voor de dagbehandeling Parkinson kunt u contact opnemen met Anne van Leeuwen (coördinator dagbesteding Frankelandgroep) via A.vanLeeuwen-Heetveld@frankelandgroep.nl of telefonisch via 010 – 246 0743.

Verpleegafdeling Parkinson in Frankeland

Onze locatie Frankeland heeft gespecialiseerde verpleegafdelingen Parkinson voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek) en voor mensen met geestelijke beperkingen (psychogeriatrisch). Hier verblijven mensen die de ziekte van Parkinson hebben en noodzakelijkerwijs niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. U heeft hiervoor een indicatie van het CIZ nodig.

Meer informatie over onze locatie Frankeland

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11