Thuiszorg

Kortdurend verblijf en revalidatie

Woont u zelfstandig en bent u op zoek naar een plek om te herstellen van een operatie? Of heeft u acute zorg of palliatieve zorg nodig? Bij de Frankelandgroep kunt u terecht voor verschillende vormen van kortdurend verblijf. De locatie waarbij u terecht kunt, is afhankelijk van uw zorgvraag, uw voorkeur en/of de plaatsingsmogelijkheden.

Voor een kortdurend verblijf zónder medische en paramedische behandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) kunt u terecht bij alle locaties van de Frankelandgroep. Een kortdurend verblijf mét medische en paramedische behandeling bieden we alleen bij locatie Frankeland. 

Herstel na ziekenhuisopname

Bent u na een ziekenhuisopname medisch uitbehandeld, maar nog niet voldoende aangesterkt om naar huis te gaan? Dan kunt u bij ons terecht om te herstellen. U ontvangt de zorg die u nodig heeft en kunt daarnaast gebruik maken van onze voorzieningen en faciliteiten, waaronder een uitgebreid activiteitenprogramma. 

Indicatiestelling en bekostiging kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep: herstel na ziekenhuisopname

Indien Zvw: Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Bij welke zorglocatie(s) van de Frankelandgroep kunt u terecht voor herstel na ziekenhuisopname?

Voor een kortdurend verblijf zónder medische en paramedische behandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) kunt u terecht bij alle zorglocaties van de Frankelandgroep: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland. Een kortdurend verblijf mét medische en paramedische behandeling bieden we alleen bij locatie Frankeland. 

Meer informatie

Ontlasting thuissituatie / respijt / logeren

Wilt u de thuissituatie tijdelijk ontlasten? Dan kunt u een tijdje komen logeren bij een van de locaties van de Frankelandgroep. Zo heeft uw mantelzorger even wat rust of eigen tijd en ontvangt u de zorg en ontspanning die u nodig heeft.

Indicatiestelling en bekostiging kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep: ontlasting thuissituatie

Indien Zvw: Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Bij welke zorglocatie(s) van de Frankelandgroep kunt u terecht voor ontlasting van de thuissituatie?

Voor een kortdurend verblijf zónder medische en paramedische behandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) kunt u terecht bij alle zorglocaties van de Frankelandgroep: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland. Een kortdurend verblijf mét medische en paramedische behandeling bieden we alleen bij locatie Frankeland. 

Meer informatie

Revalidatieverblijf

Soms heeft u tijdelijk intensieve behandeling en/of deskundige observatie nodig, bijvoorbeeld door een ziekte, (orthopedische) operatie of ongeval. Onze locatie Frankeland beschikt over een revalidatieafdeling gericht op ouderen (geriatrische revalidatiezorg). Hier kunt u herstellen of revalideren, zodat u daarna weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven en zo spoedig mogelijk naar huis kunt.

Indicatiestelling en bekostiging revalidatieverblijf binnen de Frankelandgroep

De Frankelandgroep biedt geriatrische revalidatiezorg; dit is een voorziening vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze indicatie wordt vanuit het ziekenhuis gesteld door een medisch specialist of door een specialist ouderengeneeskunde.

Geriatrische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Bij welke zorglocatie(s) van de Frankelandgroep kunt u terecht voor revalidatieverblijf?

Voor een kortdurend verblijf mét medische en paramedische behandeling kunt u terecht bij onze zorglocatie Frankeland. 

Meer informatie

Crisisverblijf

Voor ouderen die in een spoedsituatie acuut zorg nodig hebben, biedt de Frankelandgroep crisisopvang. Dit is een kortdurend verblijf van maximaal vijf (werk)dagen, waarin wij de crisissituatie beoordelen en stabiliseren. Na uw verblijf keert u met de benodigde zorg terug naar huis of verhuist u (tijdelijk) door naar een andere zorginstelling.

Indicatiestelling en bekostiging crisisverblijf binnen de Frankelandgroep

Indien Zvw: Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Bij welke zorglocatie(s) van de Frankelandgroep kunt u terecht voor crisisverblijf?

Voor een kortdurend verblijf zónder medische en paramedische behandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) kunt u terecht bij alle zorglocaties van de Frankelandgroep: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland. Een kortdurend verblijf mét medische en paramedische behandeling bieden we alleen bij locatie Frankeland. 

Meer informatie

Palliatief verblijf

Bent u ongeneeslijk ziek en bevindt u zich in de laatste fase van uw leven? Dan kunt u terecht op de speciale afdeling voor palliatieve zorg in locatie Schiewaegh. Onze zorg richt zich hier niet meer op genezing van uw ziekte, maar op het voorkomen of verlichten van uw klachten en ongemakken.

We schenken aandacht aan verschillende aspecten in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet, afronding van het leven en allerlei praktische zaken. Hierbij ondersteunen we zowel u als uw naasten.

Indicatiestelling en bekostiging palliatief verblijf binnen de Frankelandgroep

Indien Zwv: Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Bij welke zorglocatie(s) van de Frankelandgroep kunt u terecht voor palliatief verblijf?

Voor palliatief verblijf kunt u terecht op de speciale afdeling voor palliatieve zorg in onze zorglocatie Schiewaegh.  

Meer informatie

Indicatiestelling en bekostiging kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep

Hoe de bekostiging van het kortdurend verblijf plaatsvindt, is afhankelijk van of u wel of niet een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft.

 • Heeft u een indicatie van het CIZ?
  Met een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt uw kortdurend verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op hetcak.nlof bel gratis 0800 - 1925.
   
 • Heeft u géén indicatie van het CIZ?
  Zonder indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt uw verblijf waarschijnlijk vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om eerstelijnsverblijf. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

  LET OP: wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor eerstelijnsverblijf. Meer informatie kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11