Op deze pagina vindt u meer informatie over ons zorgproduct zorg met verblijf.

Zorg met verblijf binnen de Frankelandgroep heeft betrekking op zowel verzorgingshuis- als verpleeghuiszorg:

 • verzorgingshuiszorg bij de locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland
 • verpleeghuiszorg bij de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Schiewaegh.

Deze pagina geeft inzicht over wat u vanuit onze zorg- en dienstverlening mag verwachten en wat onder de eigen verantwoordelijkheid van u als bewoner, vertegenwoordiger zorg en overige mantelzorgers valt.

Onze visie op zorg- en dienstverlening: zo gewoon mogelijk

 • Ons uitgangspunt is dat bewoners - met hulp en steun van hun mantelzorgers - zo lang mogelijk regie en zeggenschap over hun eigen leven blijven houden.
 • Onze professionele zorg- en dienstverlening is daarbij aanvullend op wat bewoners en mantelzorgers zelf (kunnen) organiseren.
 • We sluiten met onze zorg- en dienstverlening dan ook ‘zo gewoon mogelijk’ aan op de eigen mogelijkheden, behoeften en gewoonten van een bewoner.

Dag-/nachtritme op een zorgafdeling

Wat kunt u ten aanzien van het dag-/nachtritme op een zorgafdeling van ons verwachten?

 • We werken op de zorgafdelingen toe naar een dag-/nachtritme waarbinnen met zoveel mogelijk rust en regelmaat geleefd (en gewerkt) kan worden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op het dagritme (zoals tijden van opstaan en  naar bed gaan), de mogelijkheden en behoeften van een bewoner. We houden rekening met de aandoening(en)/beperking(en) die een bewoner heeft  en de wijze waarop zijn/haar energie het beste over de dag en avond kan worden verdeeld.  

 • In het verlengde hiervan streven we tot 11.00 uur in de ochtend naar rust op de zorgafdelingen met activiteiten in huiselijke sfeer. We gaan kijken hoe we de zorg meer kunnen spreiden over de dag en andere activiteiten/afspraken later in de ochtend/op de dag laten plaatsvinden. Uitgezonderd daarvan zijn belangrijke (externe) afspraken die doorgang moeten vinden.

 • De (aanvang)tijden van de huishoudelijke zorg, welzijnsactiviteiten, maaltijdmomenten, eventuele behandelingen en overige afspraken kunnen hiermee verschuiven naar later op de dag (tenzij dit op indicatie niet wenselijk of mogelijk is).  

Wat vragen we hierin van u?

 • We vragen om uw medewerking in deze en verzoeken u met afspraken en bezoek hier rekening mee te houden. 

Persoonlijke verzorging/verpleging

Wat kunt u ten aanzien van persoonlijke verzorging/verpleging van ons verwachten?

 • We hebben aandacht voor een bewoner en luisteren goed naar wat hij/zij nodig heeft om het eigen leven ‘zo gewoon mogelijk’ voort te zetten. We houden rekening met de gewoonten en voorkeuren van een bewoner, maar dat betekent niet dat we ‘alles’ voor een bewoner doen en/of overnemen.
 • Persoonlijke verzorging/verpleging is aanvullend op wat een bewoner zelf - waar nodig met hulp van mantelzorgers - kan organiseren (en passend binnen de indicatie die een bewoner heeft).
 • Het is mogelijk om dagelijks te wassen of te douchen, dit bieden we verspreid over de dag/avond aan.
 • We zetten in op verzorgend wassen (gebruik van kant-en-klare washandjes die de huid wassen, reinigen en verzorgen) als dit voor een bewoner comfortabeler is en/of als de bewoner door ons (volledig) geholpen moet worden.
 • De bewoner start de dag (naar wens) met schone kleding en waar nodig zorgen wij voor beschermende maatregelen om de kleding schoon te houden. We bieden gedurende de dag op maat schone kleding aan, echter dit is afhankelijk van het aantal haalbare verschoningen en is nadrukkelijk geen ‘recht’.
 • We ondersteunen waar nodig bij het scheren en het kammen/verzorgen van haren. Dit geldt eveneens voor het opdoen van deodorant, parfum/aftershave en het om- en afdoen van sieraden/een horloge.
 • In het geval een bewoner dit zelf niet kan, ondersteunen we twee keer per dag bij de gebits- en mondverzorging en de schoonmaak van het gebitsbakje.
 • We nemen het medicatiebeheer alleen over als een bewoner dit niet meer (deels) in eigen beheer kan hebben.
 • Het knippen van de vingernagels is onze verantwoordelijkheid.
 • Wij zorgen voor de schoonmaak van de rolstoel van een bewoner.

Aanvullend voor verpleeghuisbewoners (waarbij de medische en farmaceutische zorg onder verantwoordelijkheid van onze medische dienst valt):

 • De voetverzorging valt onder onze verantwoordelijkheid.

Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

 • Het eventueel lakken van nagels.
 • Het onderhoud/poetsen van schoenen.
 • De schoonmaak en het onderhoud van een bril en/of gehoorapparaat. Bij de persoonlijke verzorging checken wij uiteraard wel of een bril en/of het gehoorapparaat schoon is en goed werkt.
 • De schoonmaak van de rollator van een bewoner.

Aanvullend voor verzorgingshuisbewoners (waarbij de medische en farmaceutische zorg onder verantwoordelijkheid van de eigen huisarts/apotheek valt):

 • Het ophalen van (spoed)medicatie buiten de regulieren leveringstijden van de apotheek.
 • Het regelen van een pedicure als sprake is van medische voetverzorging; deze behandelingen komen ten laste van eigen zorgverzekering.

 

Welzijn

Wat kunt u ten aanzien van welzijn van ons verwachten?

 • We bieden een breed scala aan voorzieningen om bij te dragen aan het welzijn van  bewoners. Denk hierbij onder andere aan een prettige woonomgeving, professionele  en persoonsgerichte zorg en behandeling, smakelijke maaltijden in een gezellige  ambiance, diverse mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding, mogelijkheden om  anderen te ontmoeten en ondersteuning bij levens(einde)vraagstukken. 
 • Deze voorzieningen binnen de Frankelandgroep geven bewoners - met hulp van  mantelzorgers - de ruimte om hun welbevinden zelf vorm en inhoud te geven (wat  ook kan betekenen dat er géén behoefte is om bijvoorbeeld aan activiteiten deel te  nemen). Waar nodig ondersteunen wij een bewoner bij het ontwikkelen van een  zinvolle dagbesteding en/of om drempels hierin te verlagen.
 • De optredens van artiesten worden voor de locaties - zowel in omvang/aantal - gelijkgetrokken. Vanaf 1 september 2024 wordt bij elke locatie maximaal één keer per maand een optreden/muzikale omlijsting georganiseerd.
 • We stoppen met georganiseerde grootschalige activiteiten die van ons een (te) grote  inspanning qua (organisatie)tijd, inzet en begeleiding vragen, zoals deelname aan de  jaarlijkse Avondvierdaagse en georganiseerde bustochten. 

Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

 • Het zelf invulling blijven geven aan een prettige dagbesteding, zoals bewoners dit - voordat zij binnen de Frankelandgroep kwamen wonen - ook (met hun mantelzorgers) gewend waren te doen.
 • Uitstapjes en buiten wandelen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van  bewoners/mantelzorgers. Waar mogelijk organiseren wij periodiek ook uitstapjes en  wandelactiviteiten, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Huishoudelijke zorg

Wat kunt u van ons ten aanzien van huishoudelijke zorg verwachten?

 • Bewoners mogen verwachten dat hun appartement wordt schoon gehouden. De werkzaamheden omvatten gedurende de week stoffen, stofzuigen en schoonmaak van het sanitair en de keuken. Periodiek vinden aanvullende werkzaamheden, zoals ramen zemen, plaats.

Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

 • Bij bezoek het verzorgen van de eigen afwas, schoonhouden van het aanrecht en  waar nodig opruimen van het appartement. 
 • Het op orde houden en periodiek schoonmaken van de kledingkast.
 • Het op orde houden en periodiek schoonmaken van de binnenkant/inhoud van  (dressoir/servies/keuken) kasten en laden. 
 • Het regelmatig checken van etenswaren op houdbaarheidsdata en het op orde houden en periodiek schoonmaken van de koelkast (inclusief ontdooien van de vriezer).
 • Verzorgen van planten en eventuele huisdieren.
 • Het weggooien van glasafval en oud papier.

Communicatie en contactmomenten

Wat kunt u ten aanzien van communicatie en contactmomenten van ons verwachten?

 • We vinden goede communicatie tussen (zorg)medewerkers, bewoners en mantelzorgers van groot belang. Goede communicatie zorgt ervoor dat we elkaar beter kennen en begrijpen, het geeft duidelijkheid naar elkaar en het zorgt voor een betere samenwerking in de zorg voor een bewoner. 
 • De bewoner/vertegenwoordiger zorg heeft een persoonlijk begeleider als eerste aanspreekpunt voor overleg en afstemming.
 • Daarnaast zijn er evaluatiegesprekken (maandelijks of op verzoek van de vertegenwoordiger zorg met een andere regelmaat) tussen de persoonlijk begeleider en de vertegenwoordiger zorg om af te stemmen of onderlinge afspraken duidelijk zijn en goed verlopen.
 • Het is altijd mogelijk om een afspraak met de persoonlijk begeleider/het afdelingshoofd te maken als hier behoefte aan is. We verzoeken u om dit via een afspraak te doen, omdat we in de dagelijkse werkzaamheden niet voldoende gelegenheid hebben om hier tijd/ruimte voor vrij te maken.
 • We verzoeken vertegenwoordigers zorg/mantelzorgers na 11.00 uur de zorgafdeling te bellen als u telefonisch wilt overleggen.
 • In bijzondere/veranderende omstandigheden is het altijd mogelijk om extra (telefonisch) contact en afstemming met elkaar te hebben.

Uitgangspunten/afspraken bij gebruik van het cliëntportaal Caren (voor inzage in het zorgdossier)

 • Bewoners/mantelzorgers kunnen gebruikmaken van het cliëntportaal Caren om op elk gewenst moment hun digitale zorgdossier (of van hun naaste) in te zien.
 • (Multidisciplinaire) Zorgteams rapporteren om zorgafspraken en acties goed te kunnen vervolgen en om elkaar bij wijzigingen en/of bijzondere situaties op de hoogte te houden. Het digitale zorgdossier is niet bedoeld als ‘logboek’ waarin dagelijkse/gedetailleerde rapportages worden opgenomen om mantelzorgers op de hoogte te houden van de situatie van hun naaste.

Vanuit het cliëntportaal Caren kunnen ook berichten tussen zorgteams en bewoners/mantelzorgers worden gestuurd. De spelregels rondom het berichtenverkeer vindt u hier.

Wonen

Wat kunt u ten aanzien van wonen van ons verwachten?

 • We zetten ons in voor een gastvrij woon- en werkklimaat, zodat bewoners, mantelzorgers en medewerkers zich bij ons welkom en thuis voelen. 
 • Wij zijn te gast in het appartement van een bewoner en respecteren de privacy en leefsfeer van een bewoner.
 • Binnen de locaties zijn we bezig om een nieuw toekomstbestendig zorgoproepsysteem aan te brengen. Een systeem dat - nu en in de toekomst - diverse oplossingen biedt voor het inzetten van zorgtechnologie.
 • Voldoende en adequaat toezicht op (de huiskamers van) een zorgafdeling.
 • Beleid over hoe om te gaan met calamiteiten, zoals brand, inbraak en stroomuitval.
 • In het kader van het behouden van rust en regelmaat staan we in de huiskamers op de zorgafdelingen geen bezoekers toe. Een uitzondering hierop is als mantelzorgers hun naaste graag 1 op 1 willen begeleiden tijdens de maaltijdmomenten.
 • Het opbergen van schone kleding in de kledingkast van een bewoner, tenzij dit door een bewoner/mantelzorgers zelf gedaan kan worden.
 • Wij verstrekken bedden- en linnengoed aan een bewoner (denk aan onder- en bovenlakens, kussenslopen, handdoeken en washandjes). Eén keer per week, en waar nodig frequenter, wordt het bed verschoond. Handdoeken en washandjes worden waar nodig verschoond. 

 Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

 • We verzoeken bewoners en mantelzorgers zich te houden aan de huisregels van de Frankelandgroep. 
 • Een bewoner ontvangt bezoek op het eigen appartement, in de brasserie of een algemene (buiten)ruimte van een locatie.
 • Het op orde houden van en zorgen voor voldoende (seizoensgebonden) kleding.
 • De wasverzorging van kleding.
 • Het voldoende hebben van hoofdkussen(s), dekens en/of dekbed(den).
 • Het regelmatig en tijdig reinigen van dekens/dekbedden en hoofdkussen(s), ook als er sprake is van incontinentie, waardoor er vaker verschoningen nodig zijn.
 • Bij gebruik van eigen bedden- en linnengoed zijn bewoners/mantelzorgers voor eigen rekening verantwoordelijk voor het reinigen hiervan.

Eten en drinken

Wat kunt u ten aanzien van eten en drinken van ons verwachten?

 • Wij verstrekken drie maaltijden per dag aan een bewoner. Daarnaast krijgt een bewoner vers, seizoensgebonden fruit (maximaal 2 stuks per dag) en soep.
 • Voor de broodmaaltijden is er keuze in een standaard assortiment aan beleg.
 • Verder krijgt een bewoner gedurende de dag koffie, thee, (karne)melk, water, (aanmaak)limonade en/of fruitsap aangeboden.
 • Per 18 maart 2024 gaan we (van nu 3) naar 2 menukeuzes. Dit houdt in dat een bewoner uit 2 soorten hoofdgerechten, 2 soorten bijgerechten en 2 soorten nagerechten kan kiezen. Daarnaast kan binnen de brasserieën ook voor een dagspecialiteit worden gekozen.
 • Per 1 juli 2024 gaan we binnen alle restaurants/brasserieën (van 2) naar 1 dagmoment voor de warme maaltijd.
 • Voor de zorgafdelingen blijven 2 warme maaltijdmomenten behouden.
 • Het aanbod aan eten, extraatjes en ‘eetfestiviteiten’ (zoals smulmiddagen) binnen de Frankelandgroep is in de afgelopen jaren - zowel in omvang/aantal, keuzes en luxe - flink toegenomen en ‘uit de pas’ gaan lopen. Dit gaan we weer terugbrengen naar  ‘normaal’, waarbij een extraatje of een ‘eetfestiviteit’ weer echt als extra (verwennerij) wordt ervaren.

Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

 • In het geval een bewoner/mantelzorgers - naast ons standaard assortiment van eten en drinken - nog aanvullende en/of luxere wensen hebben, dan kopen zij deze zelf.
 • We verzorgen geen koffie/thee en/of versnaperingen voor mantelzorgers/bezoekers (met uitzondering van partners die ook binnen één van onze locaties wonen).
 • Buiten de warme maaltijdmomenten bestellen en halen bewoners en bezoekers hun consumpties zelf bij de counter in de brasserie. In het geval een bewoner zijn/haar  consumpties niet zelf kan meenemen, dan brengt een horecamedewerker de  consumpties voor deze bewoner naar desbetreffende tafel (binnen/buiten). 

Hulpmiddelen en verstrekkingen

Wat kunt u ten aanzien van hulpmiddelen en verstrekkingen van ons verwachten?

 • Persoonlijke hulpmiddelen en verstrekkingen, zoals een antidecubitus matras of toiletverhoger, worden uitsluitend op indicatie aan een bewoner verstrekt. Dit is geen automatisch recht bij verblijf binnen een zorgorganisatie.
 • Bewoners/mantelzorgers kunnen geen onderlinge vergelijking maken en daarmee  aanspraak doen op dezelfde (aantal/soort) persoonlijke hulpmiddelen
 • Bij de inzet van persoonlijke hulpmiddelen is het uitgangspunt dat een bewoner zo veel mogelijk zelfredzaam kan zijn en/of zo comfortabel mogelijk is. Bij het verstrekken van persoonlijke hulpmiddelen kunnen aanpassingen aan hulpmiddelen nodig zijn, maar het valt onder onze verantwoordelijkheid om vast te stellen wanneer hierin geen mogelijkheden meer voorhanden liggen. Bewoners/mantelzorgers kunnen geen aanspraak doen op het aantal aanpassingen/mogelijkheden.

Vervoer

  Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoners/mantelzorgers?

  • Medisch vervoer

  Een bewoner/mantelzorger is voor eigen rekening verantwoordelijk voor vervoer naar een externe arts, therapeut of specialist. Dit geldt eveneens als een bewoner een verwijzing van de behandelend arts heeft gekregen. Mantelzorgers dienen hun naaste te begeleiden bij dit bezoek. In zeer uitzonderlijke situaties zorgen wij (bijvoorbeeld met een geïnstrueerde vrijwilliger) voor de benodigde begeleiding

  • Sociaal vervoer

  Een bewoner/mantelzorger is voor eigen rekening verantwoordelijk voor vervoer naar bijvoorbeeld familie, kennissen of sociale activiteiten. Dit kan - onder bepaalde voorwaarden - met een vervoerspas van de Regiotaxi, de Argos Mobiel of met vervoer vanuit de Frankelandgroep.

   

  Huisregels van de Frankelandgroep

  Binnen de Frankelandgroep hebben we een aantal huisregels. U en uw bezoekers worden verzocht zich aan deze huisregels te houden voor een prettige omgang met elkaar en een prettig woon-/werkklimaat.

   Centrale huisregel

  U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere bewoners, bezoekers en medewerkers (zoals verstorend/ gewelddadig gedrag, opzettelijk schade toebrengen, geluidsoverlast). 

  Het eigen appartement

  • U geeft ons in voorkomende situaties de gelegenheid voor onderhoud van uw appartement.
  • U vergoedt ons de schade aan uw appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen (zoals meubels) als u de schade heeft veroorzaakt.
  • U gebruikt uw appartement alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft het appartement niet in gebruik aan een ander.
  • Het staat u vrij uw appartement naar eigen inzicht in te richten. In het geval, naar oordeel van de afdelingsleiding, meubilair/spullen een goede en veilige verzorging in de weg staan, dienen deze te worden verwijderd.
  • U kunt in uw appartement gebruikma­ken van muziekinstrumenten, radio, tv-apparatuur, enzovoorts. Echter op een zodanige wijze dat andere bewoners hiervan geen geluidsoverlast mogen ondervinden. Het aanbrengen van een buitenantenne is niet toegestaan.

  Huisdieren

  Het is toegestaan bij verhuizing naar de Frankelandgroep een huisdier mee te nemen. Het houden van een huisdier dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u bent in staat het dier zelf te verzorgen of u heeft hiervoor een regeling getroffen (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of bij ziekte van het huisdier)
  • u houdt een kat op het eigen appartement
  • u houdt een hond binnen de locatie van de Frankelandgroep aangelijnd
  • het dier heeft de nodige inentingen gekregen
  • er is een regeling getroffen voor de verblijfplaats van het dier bij onverhoopt overlijden.

  Het houden van een huisdier is niet toegestaan als blijkt dat andere bewoners hiervan hinder ondervinden of in het geval u het dier niet naar behoren kunt verzorgen (dit ter beoordeling van bestuur/directie).

  Rookbeleid

  Het is toegestaan om in het eigen appartement te roken. Het is echter niet toegestaan te roken op die momenten dat een medewerker achter uw voordeur zorg of diensten (zoals huishoudelijke zorg of technische werkzaamheden) komt verlenen. Roken is ook niet toegestaan bij het gelijktijdig gebruik van zuurstof vanwege brandgevaar.

  Bewoners op de psychogeriatrische zorgafdelingen mogen uitsluitend onder begeleiding roken (sigaretten of e-sigaretten). 

  Bezoek

  Het staat u vrij om bezoek te ontvangen. Wel vragen we bezoekers om de rust en het dagritme van de andere bewoners op een zorgafdeling te respecteren. Daarom worden bezoekers verzocht om voor 11.00 uur 's morgens en na 22.00 uur ’s avonds bewoners geen bezoek te brengen, tenzij na overleg met de afdelingsleiding anders is afgesproken.

  (Rijden met) Scootmobiel/elektrische rolstoel

  Een scootmobiel/elektrische rolstoel dient in het eigen appartement te worden geparkeerd. Het rijden met een scootmobiel/elektrische rolstoel is binnen de algemene ruimten van de Frankelandgroep toegestaan met een maximale snelheid van 5 km/u. Bij overschrijding van deze snelheid kan u/uw bezoekers de toegang tot de Frankelandgroep worden ontzegd.

  Beeld- en geluidsopnamen

  Onze medewerkers/vrijwilligers zijn gehouden aan het privacyreglement en de gedragscodes van de Frankelandgroep. Dit houdt onder andere in dat zij de privacy van bewoners/cliënten respecteren, zorgvuldig met betrouwbare informatie omgaan en bijvoorbeeld geen berichten, video’s en afbeeldingen delen op social media.

  Wij verwachten van u en uw bezoekers dat de privacy van andere bewoners/bezoekers en onze medewerkers/vrijwilligers wordt gerespecteerd. Het maken van beeld- en geluidsopnamen van andere bewoners en/of onze medewerkers is derhalve niet toegestaan. Dat geldt voor alle beeld- en geluidsopnamen, dus zowel voor opnames die met mobiele apparatuur (bijvoorbeeld een smartphone) als voor opnamen die met vaste apparatuur (bijvoorbeeld een beveiligingscamera of webcam voor monitoring op afstand) worden gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de voorwaarden van ActiZ en de Frankelandgroep.

  Giften en geschenken aan medewerkers

  Het is medewerkers niet toegestaan giften en ge­schenken van bewoners dan wel mantelzorg aan te nemen. Indien een bewoner dan wel mantelzorg zijn/haar bijzondere erkentelijkheid voor medewerkers wil laten blijken, kan dit met de directeur zorg worden besproken.

  Telefoonummers

  Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
  Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
  Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
  Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
  Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
  Locatie Vaartland 010 - 475 91 11