Ergotherapie

Heeft u door het ouder worden of door een ziekte/aandoening moeite met dagelijkse handelingen als wassen, aan- en uitkleden, schrijven, zitten of het huishouden doen? Onze ergotherapeuten ondersteunen u bij het verhelpen of verminderen van uw klachten.

De ergotherapeut begeleidt u bij de dagelijkse handelingen en kijkt, samen met u, hoe u deze handelingen weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren, waar nodig door de handelingen op een andere manier uit te voeren of door uw woning aan te passen.

Waarbij kan de ergotherapeut u helpen?

De ergotherapeut helpt u bij:
  • beperkingen bij het uitvoeren van zelfzorgtaken, zoals wassen, aankleden en uitkleden
  • overige dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van hobby’s, werk, telefoneren en schrijven
  • beperkingen op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld de aanvraag van een rolstoel of scootmobiel
  • problemen met zitten, zoals scheef zitten en pijnklachten
  • woningaanpassingen, bijvoorbeeld beugels in de badkamer
  • beperkingen die u ondervindt bij het uitvoeren van huishoudelijke taken

Wanneer komt u voor ergotherapie in aanmerking?

Elke senior in Schiedam en Vlaardingen kan, met of zonder verwijzing van de huisarts of specialist, in aanmerking komen voor ergotherapie van ons behandelcentrum. U kunt hiervoor contact opnemen met ons afsprakenbureau.

Weet u niet of ergotherapie voor u het beste is? Dan kunt u (of uw huisarts) bij ons een adviesconsult aanvragen. Wij bespreken dan samen met u welke problemen u in het leven van alledag tegenkomt. Vervolgens krijgt u advies over welke behandeling het beste bij u past.

Bekostiging

De kosten voor ergotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering (u betaalt hiervoor een verplicht eigen risico) en/of aanvullende verzekering.

Let op: voor ergotherapie eist uw zorgverzekeraar in veel gevallen een verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Wij zijn helaas niet met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u op de pagina Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Voor meer informatie over het behandelcentrum of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen. 

Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam   
T 010 - 426 49 25

Stel uw vraag