Receptie

Klacht of suggestie

Bent u op zoek naar een luisterend oor? Wilt u als bewoner of cliënt graag met ons in gesprek? Of heeft u een andere vraag, suggestie of klacht?

Bekijk hieronder de mogelijkheden om met onze vertrouwenspersoon, cliëntvertrouwenspersoon op het gebied van onvrijwillige zorg (Wzd), cliëntondersteuner of klachtenfunctionaris in contact te komen. Zij staan u graag te woord.  

Wat zijn de mogelijkheden om een klacht bespreekbaar te maken?

Idealiter maakt u uw onvrede of klacht bespreekbaar met de betrokken medewerker of met zijn/haar leidinggevende. Meestal is het dan mogelijk om, na elkaar gesproken te hebben, tot een passende oplossing te komen. Heeft u het gevoel dat dit gesprek toch niet tot de gewenste oplossing heeft geleid of vindt u het lastig om uw onvrede op deze manier te bespreken? Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van de Frankelandgroep.

Bent u op zoek naar een luisterend oor?

Bijvoorbeeld omdat u iets niet goed begrijpt, omdat u ergens over zit te piekeren of omdat u het ergens niet mee eens bent. Mogelijk heeft u behoefte aan iemand die even met u meedenkt of u advies kan geven. Onze vertrouwenspersoon helpt u graag verder.

Naast onze vertrouwenspersoon kunt u ook terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang op het gebied van onvrijwillige zorg of bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Vertrouwenspersoon van de Frankelandgroep

Wilt u als bewoner of cliënt graag in gesprek over een voor u belangrijke kwestie, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de Frankelandgroep.

U kunt haar in een vrijblijvende sfeer uw vragen of problemen voorleggen, ook bij aangelegenheden waarover u het moeilijk vindt te praten. Waar nodig verwijst onze vertrouwenspersoon u door naar de juiste persoon binnen de Frankelandgroep of ondersteunt u om het gesprek met de betrokkene(n) aan te gaan.

Contact met de vertrouwenspersoon voor bewoners en cliënten van de Frankelandgroep

De vertrouwenspersoon voor bewoners en cliënten (en hun familie/netwerk) van de Frankelandgroep is mevrouw Vivian Bouman.

 010 - 426 49 25
 v.bouman@frankelandgroep.nl

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Heeft u vragen over onvrijwillige zorg en/of wilt u advies/bijstand over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd). De cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan u eveneens helpen bij het zoeken naar de juiste wegen om uw onvrede/klacht ten aanzien van onvrijwillige zorg bespreekbaar te maken. 

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan u ondersteunen in het gesprek met de betrokken medewerker(s) of zij kan uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van de Frankelandgroep. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd u helpen om via de Frankelandgroep uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie Onvrijwillige Zorg

Contact met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Leanne van Houwelingen is de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor de Frankelandgroep. Zij is in dienst van de onafhankelijke organisatie Zorgstem

088 - 678 10 00 (algemeen nummer van Zorgstem)
06 - 25 64 49 25
l.vanhouwelingen@zorgstem.nl

Cliëntondersteuner (Co)

Een cliëntondersteuner is iemand die zelf geen zorg of ondersteuning verleent en die losstaat van een zorgorganisatie. In dit geval dus iemand van buiten de Frankelandgroep.

Een cliëntondersteuner beschikt over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en weet de weg hiernaartoe. Hij of zij luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ook kan de cliënt­ondersteuner met u meegaan naar gesprekken. Het inschakelen van een cliënt­ondersteuner kost u niets.

Voor meer informatie over cliënt­ondersteuners kunt u terecht op de website 'Co, uw gids in zorg en ondersteuning': clientondersteuning.co.nl

Heeft u een klacht?

Dan horen wij dat graag van u! Bij de Frankelandgroep doen we er alles aan om u als bewoner/cliënt de beste zorg- en dienstverlening te bieden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de verzorging, het nakomen van afspraken of hoe medewerkers met u omgaan.

Wij vinden het belangrijk, dat u zich hierbij gehoord voelt en dat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Daarnaast zien we uw klacht als leermoment. We onderzoeken dan ook zorgvuldig of we de zorg kunnen verbeteren en soortgelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.  

Klachtenregeling

Om uw klacht zo direct, zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen, hebben we een klachtenregeling opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen u kunt nemen en hoe de verdere procedure verloopt.

De klachtenregeling van de Frankelandgroep is in overeenstemming met de Wet 'Kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz). 

Download Klachtenregeling

Klachtenfunctionaris

  • De klachtenfunctionaris voor bewoners en cliënten van de Frankelandgroep is mevrouw Vivian Bouman.
    010 - 426 49 25
    v.bouman@frankelandgroep.nl

  • Voor klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang/Wzd) kunt u terecht bij mevrouw Leanne van Houwelingen, de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor de Frankelandgroep. Zij is in dienst van de onafhankelijke organisatie Zorgstem.
    088 - 678 10 00 (algemeen nummer van Zorgstem) / 06 - 25 64 49 25
    l.vanhouwelingen@zorgstem.nl

Klachtenformulier

U kunt uw klacht ook direct kenbaar maken bij ons, door onderstaand formulier in te vullen. Het ingevulde formulier komt rechtstreeks binnen bij onze klachtenfunctionaris.

Velden met een * zijn verplicht.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11