Wijkverpleging

Heeft u thuis, vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, meer ondersteuning en zorg nodig? Wilt u uw eigen leven leiden, zo gewoon mogelijk en in uw eigen omgeving? Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep ondersteunt u hier graag bij met wijkverpleging.

Wat is wijkverpleging?

Onder wijkverpleging verstaan we persoonlijke verzorging en verpleging aan huis. 

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan: 

  • begeleiding bij het wassen en aankleden
  • ondersteunen bij het aantrekken van steunkousen 
  • het klaarzetten en geven van medicijnen.  

Verpleging aan huis omvat onder andere:  

  • het toedienen van insuline of andere injecties
  • wondverzorging
  • het verzorgen van een katheter of stoma
  • het bestrijden van pijn.

Onder wijkverpleging valt in bepaalde situaties ook palliatieve thuiszorg. Dit is een intensieve vorm van zorg die in voorkomende gevallen in de laatste fase van iemands leven wordt gegeven.

Kwaliteit van zorg

Onze medewerkers zijn vakkundig, betrouwbaar en ondersteunen u graag in uw thuissituatie. We werken met wijkteams, waarmee we instaan voor een goede bereikbaarheid, vaste inzet van medewerkers en het nakomen van afspraken.

Indicatiestelling en bekostiging wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis)

Wijkverpleging is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Frankelandgroep heeft een team van wijkverpleegkundigen, die onderzoeken of u voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in aanmerking komt en die direct een indicatie kunnen stellen.

U kunt hiervoor tijdens kantoortijden contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (via 010 – 707 4112 of tof@frankelandgroep.nl). 

Wijkverpleging valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Aanmelden

Nadat de wijkverpleegkundige u een indicatie heeft gegeven, bespreekt hij of zij met u wat er van u wordt verwacht en op welke manier wij u in uw situatie zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep via 010 – 707 4112. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11