Wijkverpleging

Heeft u thuis, vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, meer ondersteuning en zorg nodig? Wilt u uw eigen leven leiden, zo gewoon mogelijk en in uw eigen omgeving? Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep ondersteunt u hier graag bij met wijkverpleging.

TOF-wijkverpleging

Wat houdt onze wijkverpleging in?

Onder wijkverpleging verstaan we persoonlijke verzorging en verpleging aan huis. 
 
Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan: 
  • begeleiding bij het wassen en aankleden
  • ondersteunen bij het aantrekken van steunkousen 
  • het klaarzetten en geven van medicijnen.  
 
Verpleging aan huis omvat onder andere:  
  • het toedienen van insuline of andere injecties
  • wondverzorging
  • het verzorgen van een katheter of stoma
  • het bestrijden van pijn.

Onder wijkverpleging valt ook palliatieve thuiszorg. Dit is een intensieve vorm van zorg die in voorkomende gevallen in de laatste fase van iemands leven wordt gegeven.

TOF-wijkverpleging

Hoge kwaliteit van zorg

Onze medewerkers zijn vakkundig, betrouwbaar en ondersteunen u graag in uw thuissituatie. We werken met kleinschalige wijkteams, waarmee we instaan voor een goede bereikbaarheid, vaste inzet van medewerkers en het nakomen van afspraken.

TOF-wijkverpleging

Indicatiestelling en bekostiging

Voor wijkverpleging heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor terecht bij de indicatiestellers wijkverpleging van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Wijkverpleging is ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) en valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U bent hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Indicatiestelling en bekostiging. Wij zijn helaas niet met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u op de pagina Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet.

TOF-wijkverpleging

Aanmelden

Nadat de indicatiesteller wijkverpleging u een indicatie heeft gegeven, wordt uw indicatie doorgestuurd naar de wijkteams van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Een wijkverpleegkundige neemt vervolgens binnen een week contact met u op voor een afspraak. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreekt de wijkverpleegkundige met u wat u in uw situatie aan zorg en ondersteuning nodig heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag