Smaakcentrum

Ook binnen de Frankelandgroep is er een groep ouderen die worstelt met de inname van eten en drinken. Kauw- en slikproblemen en/of een afname in de waarneming van geur en smaak door ouderdom of door een behandeling tegen ziekte (waaronder bijvoorbeeld chemotherapie en/of medicijngebruik) kunnen hier oorzaken van zijn.

Wanneer iemand te weinig eet of drinkt, ligt ondervoeding op de loer. Ondervoeding kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast neemt het algemeen welzijn vaak af wanneer iemand worstelt met eten en/of drinken.

Aanpak eet-, drink- en/of smaakproblemen

Binnen de Frankelandgroep zijn wij ons ervan bewust dat we niet alle eet- en drink gerelateerde problemen kunnen oplossen. Maar dat wil niet zeggen, dat we dat niet willen proberen!

Daarom zetten wij graag een eerste stap in het ervoor zorgen dat er een gestructureerde aanpak van smaakproblemen onder de ouderen van de Frankelandgroep komt. Het uitgangspunt is daarbij dat iedereen een gezonde, veilige maar bovenal smakelijke maaltijd verdient en daar ook recht op heeft; ongeacht de problematiek die zich voordoet bij de waarneming van de smaak van voeding. Waar mogelijk proberen we ondervoeding met aangepaste maaltijden (of componenten daarvan) te bestrijden of te voorkomen. Maar bovenal richten wij ons op het weer kunnen genieten van eten en drinken, ook (of juist) in de laatste levensfase.

Het Smaakcentrum Consult & Coaching, ooit opgericht voor mensen met smaakproblemen tijdens of na een oncologische behandeling, gaat de reeds opgedane kennis en expertise op dit gebied vanaf dit moment binnen de gehele Frankelandgroep inzetten. Hoe? Denk aan:

 • Hulp bieden aan ouderen in de vorm van smaak-gestuurde maaltijden, dat zijn speciaal bereide maaltijden met individuele aanpassingen en supplementen.
 • Na een consult van de logopedist en het daaruit voortvloeiende passende slikadvies, denken wij graag mee over mogelijke aanpassingen in de structuur van de maaltijden, zoals bijvoorbeeld voedsel fijnmalen of kleinsnijden. De door ons ontwikkelde lepelbroden (brood dat met een lepel gegeten kan worden) zijn hier ook een voorbeeld van.
 • We proberen om samen tot een oplossing komen zodat ook in de laatste levensfase sprake kan zijn van het genieten van eten. We monitoren de voortgang en passen aan waar nodig.

We werken nauw samen met de diëtist en logopedist. Onze intentie is het  ondersteunen van de zorgafdelingen evenals het coachen en het begeleiden van zorgcollega’s op het gebied van eerder genoemde smaakproblematiek.

Hoe ziet de werkwijze van het Smaakcentrum eruit?

Anamnese

 • Het afnemen van smaaktesten zal gebeuren door een opgeleide Chef Gastro-engineering van de Frankelandgroep (bij uitzondering onder begeleiding of toezicht van de Chef Gastro-engineering).
 • Alle proef- en testcomponenten die geproduceerd worden, worden onder begeleiding van het Smaakcentrum getest. Alle uitkomsten en afspraken worden teruggekoppeld aan de betrokken personen.

Na de anamnese

 • Zal er in overleg met alle betrokkenen een afspraak gemaakt worden om te starten met de interventie.
 • Na de start zal na 14 dagen wederom een afspraak gemaakt worden om de voorgang te bespreken. Dit zal gedaan worden bij de maaltijdgebruiker en de zorg. Indien van toepassing met de diëtist en logopedist.
 • Indien er aanpassingen nodig zijn zullen deze wederom besproken worden.

Overige afspraken

 • Het Smaakcentrum zal het maximale aan inspanningen leveren, echter is de inspanning van de zorg essentieel voor het slagen van de interventies.
 • Niet alles is mogelijk, restricties hierin zijn haalbaarheid, voedingskostprijs en onrealistische verzoeken.
 • Niet iedere interventie zal succesvol zijn. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden.
 • Alle interventies, aanpassingen en oplossingen voor smaakproblemen zijn een interne aangelegenheid. Discretie is daarom geboden en mag niet aan derden worden gedeeld.
 • De interventies voor eerder genoemde maaltijdgebruikers zullen gratis en op vrijwillige basis plaatsvinden. De coaching en begeleiding mag op ieder moment gestopt worden door de maaltijdgebruikers. Ook het Smaakcentrum behoudt zich het recht voor om een traject te beëindigen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle bewoners van de Frankelandgroep die gebruikmaken van de maaltijden afkomstig vanuit de centrale keuken Frankeland, die: 

 • Problemen hebben met de perceptie van smaak en niet meer kunnen genieten van de warme maaltijden en/of broodmaaltijden;
 • Kunnen aangeven of verwoorden (zelf of via mantelzorger/zorg) wat de problemen zijn en
 • Bereid zijn om samen te werken met het interventieteam om zo te proberen tot een realistische oplossing te komen.

Aanmelden is kosteloos.

Aanmelden

Voor intramurale bewoners:

 • Via de zorg (afdelings,- of subhoofd) naar het e-mail adres smaakcentrum@frankelandgroep.nl. Het bericht zal worden doorgestuurd naar de diëtist en/of logopedist.

Uiteraard worden alle berichten vertrouwelijk behandeld en alleen doorgestuurd na goedkeuring van de maaltijdgebruiker.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11