Behandeling

Heeft u klachten of beperkingen door een ziekte of aandoening? Kunt u zich door het ouder worden wat minder makkelijk zelfstandig redden? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan staat ons team van paramedici en geestelijk verzorgers klaar om u hierbij te helpen!

Ons aanbod

Een deskundig team van behandelaren en geestelijk verzorgers biedt (paramedische) zorg aan zelfstandig wonende senioren in Schiedam en Vlaardingen:

fysiotherapie  ergotherapie  logopedie  diëtetiek  geestelijke verzorging

Doel van de behandeling is om samen met u te kijken hoe we uw klachten kunnen verminderen of verhelpen. Ook kunnen we u vaardigheden aanleren als beperkingen blijvend zijn.

Daarnaast biedt het paramedisch team advies en behandeling aan jongere mensen met ernstige problemen bij het bewegen, praten en/of het doen van alledaagse dingen ten gevolge van bijvoorbeeld een beroerte of een ziekte als Parkinson. 

Vakkundig en betrouwbaar

Behandelcentrum voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek 

Ons behandelcentrum is kleinschalig van opzet. We werken met een vast team van behandelaren, die nauw met elkaar samenwerken. Waar nodig kunnen we u direct doorverwijzen naar een andere behandelaar en de behandelingen onderling op elkaar afstemmen.

Onze behandelaren zijn vakkundig en betrouwbaar. We zijn onder andere aangesloten bij ParkinsonNet; het landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn onze geriatriefysiotherapeuten gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Geestelijke verzorging

Onze geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij zijn opgeleid om u in uw persoonlijke situatie bij te staan met vertrouwelijke gesprekken. Gesprekken met een open en onafhankelijk karakter.

In onze praktijk of aan huis

De Frankelandgroep beschikt over locaties met een behandelruimte in Schiedam (Frankeland, Harg-Spaland en Schiewaegh) en in Vlaardingen (Vaartland). Vaartland heeft naast een oefenzaal ook een fitnessruimte en Frankeland heeft een fitnessruimte en zwembad.

Onze ergotherapeut komt voor de behandeling met name bij u aan huis. De overige behandelaren kunnen u aan huis behandelen indien u om medische redenen niet in staat bent om naar een van onze praktijken te komen. 

Ook de geestelijke verzorging is mogelijk in de thuissituatie.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11