Geestelijke verzorging

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Iemand die u helpt bij vragen naar de zin en betekenis van het leven? Dan kunt u terecht bij onze geestelijk verzorgers. Zij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het verwerken van slecht nieuws, wanneer u eenzaam of verdrietig bent, bij rouw en verlies, of als u uw situatie als uitzichtloos ervaart.

Wat is een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij zijn opgeleid om u in uw persoonlijke situatie bij te staan met vertrouwelijke gesprekken. Gesprekken met een open en onafhankelijk karakter.

De geestelijk verzorgers van de Frankelandgroep staan ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), een stichting die garandeert dat de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, goed is.

Geestelijke verzorging bij u thuis

Geestelijke verzorging is (ook) mogelijk in de thuissituatie. De overheid stelt hiervoor structureel gelden beschikbaar. Geestelijke verzorging is kosteloos en direct in de regio beschikbaar, ongeacht uw levens­overtuiging.

Wanneer komt u voor geestelijke verzorging in aanmerking?

U kunt terecht bij een geestelijk verzorger van de Frankelandgroep, wanneer een zorg- of hulpverlener - bijvoorbeeld uw huisarts, een wijkverpleegkundige, uw fysiotherapeut of een maatschappelijk werker - een aanmelding doet bij de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). De ZEL coördineert de geestelijke verzorging in de regio.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de ZEL, klik hier.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11