Expertise

De Frankelandgroep is deskundig op het gebied van diverse gezondheidsproblemen die zich voordoen bij ouderen.

Zo beschikken wij over bijzondere expertise op het gebied van dementie, de ziekte van Parkinson en het syndroom van Korsakov.

Bij eet-, drink- en/of smaakproblemen kan ons Smaakcentrum hulp bieden. 

Dementie

Als u te maken krijgt met dementie, roept dit mogelijk veel vragen en onzekerheden bij u, uw partner en/of overige mantelzorgers op.

Als er een diagnose dementie is gesteld, kan door uw huisarts een casemanager dementie worden ingeschakeld om u verder te helpen. Daarnaast kunt u terecht bij het Alzheimer Café in onze locatie Frankeland; een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers.

Meer informatie

Expertisecentrum Parkinson

Heeft u Parkinson en bent u op zoek naar professionele verzorging, begeleiding en/of behandeling of een leuke activiteit? Het expertisecentrum Parkinson is er voor u én voor uw partner of overige mantelzorgers.

Daarnaast kunt u eens per twee maanden terecht bij het Parkinson Café in onze locatie Frankeland; een trefpunt voor mensen met Parkinson, hun partner en overige mantelzorgers.

Meer informatie

Zorgafdeling voor Korsakov-cliënten

Heeft u het syndroom van Korsakov of kent u iemand in uw naaste omgeving die vanwege Korsakov (intensieve) ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig heeft?

Dan kunt u terecht bij onze zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in onze locatie Frankeland. Deze speciale zorgafdeling biedt 15 plaatsen voor volwassenen/ouderen met Korsakov.

Meer informatie

Smaakcentrum

Binnen de Frankelandgroep zijn wij ons ervan bewust dat we niet alle eet- en drink gerelateerde problemen kunnen oplossen. Maar dat wil niet zeggen, dat we dat niet willen proberen!

Daarom zetten wij graag een eerste stap in het ervoor zorgen dat er een gestructureerde aanpak van smaakproblemen onder de ouderen van de Frankelandgroep komt. Het uitgangspunt is daarbij dat iedereen een gezonde, veilige maar bovenal smakelijke maaltijd verdient en daar ook recht op heeft; ongeacht de problematiek die zich voordoet bij de waarneming van de smaak van voeding. Waar mogelijk proberen we ondervoeding met aangepaste maaltijden (of componenten daarvan) te bestrijden of te voorkomen. Maar bovenal richten wij ons op het weer kunnen genieten van eten en drinken, ook (of juist) in de laatste levensfase.

Het Smaakcentrum Consult & Coaching, ooit opgericht voor mensen met smaakproblemen tijdens of na een oncologische behandeling, gaat de reeds opgedane kennis en expertise op dit gebied vanaf dit moment binnen de gehele Frankelandgroep inzetten. 

Meer informatie

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11