Dementie

Als u te maken krijgt met dementie, roept dit mogelijk veel vragen en onzekerheden bij u, uw partner en/of overige mantelzorgers op.

Als er een diagnose dementie is gesteld, kan door uw huisarts een casemanager dementie worden ingeschakeld om u verder te helpen. Daarnaast kunt u terecht bij het Alzheimer Café in onze locatie Frankeland; een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers.

Alzheimer Café Schiedam

Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger van iemand met dementie? Met het Alzheimer Café biedt de Frankelandgroep u maandelijks de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. In een ongedwongen sfeer kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en in gesprek gaan over de problemen die dementie met zich meebrengt. Het maandelijkse Alzheimer Café in onze locatie Frankeland biedt informatie en steun en werkt aan meer openheid over dementie.

De Frankelandgroep organiseert het Alzheimer Café in samenwerking met Alzheimer NederlandSeniorenwelzijn, Minters Mantelzorg en Argos Zorggroep. Het programma wordt begeleid door een vast team professionals vanuit zowel de Frankelandgroep als de samenwerkende partners.

De bijeenkomsten starten meestal met een informatief gedeelte, waarin deskundigen u voorlichting geven over diverse thema's, of met de vertoning van een film. Vervolgens is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Afsluitend kunt u, onder het genot van een drankje, op een informele manier ideeën, informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Kosten
U bent van harte welkom om het Alzheimer Café in Frankeland te bezoeken. De toegang tot het Alzheimer Café is vrij, aanmelden is niet nodig. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

Locatie
Het Alzheimer Café vindt plaats in de Havenzaal in onze locatie Frankeland.

Parkeren
Bij Frankeland is beperkte parkeermogelijkheid. Aan de Nieuwe Haven is voldoende mogelijkheid om (betaald) te parkeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het Alzheimer Café kunt u (telefonisch) contact opnemen met Inge van Rijn, manager behandeldienst en welzijn bij zorglocatie Frankeland. Zij is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via de receptie van Frankeland (010 426 4925 of via i.vanrijn@frankelandgroep.nl).

Bekijk hier wanneer het eerstvolgende Alzheimer Café plaatsvindt. 

Casemanagement dementie

Omgaan met dementie en de gevolgen daarvan kan lastig zijn. Daarom kunt u als cliënt met dementie in de thuissituatie en als mantelzorger terecht bij de casemanager dementie van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

Meer informatie

Belevingsconcerten

Voor bewoners van onze psychogeriatrische afdelingen, met name voor hen die via verbale communicatie niet meer goed te bereiken zijn, organiseren onze geestelijk verzorgers, muziektherapeuten en beeldend therapeuten enkele keren per jaar een belevingsconcert.

Wat gebeurt er tijdens een belevingsconcert?

Er worden liedjes gezongen, begeleid door gitaarspel en soms ook andere, kleinere instrumenten. Dit gebeurt in een rustig, wat vertraagd tempo. De deelnemers en eventueel aanwezige mantelzorgers mogen gerust meezingen, maar dit is geen must. Ook lezen we een gedicht, zingen we een deelnemer toe, en als dat nodig of gewenst is, geven we wat extra aandacht door een aanraking, of door dichterbij te gaan zitten. Dit alles in een prettige sfeer, met zacht licht, een fijne geur, en bij het thema passende attributen. 

Het doel van dit alles is de deelnemers een ervaring van ‘zin en betekenis’ te laten bieden, of, eenvoudiger gezegd: een prettig moment te geven, waarbij ze ervaren dat zij ertoe doen.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11