Welkom bij de Frankelandgroep!

Onder het motto 'Zo gewoon mogelijk' bieden wij senioren in Schiedam en Vlaardingen een uitgebreid aanbod aan zorg en welzijn. Thuis via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep of op een van onze locaties. Op deze pagina vertellen wij u hier graag meer over.

Zorgvisie

Uw eigen leefstijl kunnen voortzetten in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat is waar wij dagelijks naar streven! Zowel voor bewoners van onze locaties als voor onze cliënten in de thuissituatie.

Onze visie luidt dan ook: ‘Zo gewoon mogelijk’. 

meer informatie

TOF-wijkverpleging

Kwaliteit van zorg

De Frankelandgroep streeft in alles naar de hoogst haalbare kwaliteit. Dat we slagen in een hoge kwaliteit van zorg blijkt onder andere uit het PREZO Gouden keurmerk in de zorg, waar al onze locaties en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep over beschikken.

meer informatie

FIST

Visie op personele inzet

Wij hebben onze visie op de personele inzet van onze medewerkers en de samenstelling van ons medewerkersbestand voor u op een rij gezet. Daarmee kunt u zich een beeld vormen op welke wijze wij invulling geven aan ons personeelsbeleid en op welke wijze wij goede kwaliteit van zorg willen realiseren.

visie op personele inzet

Beste Werkgever 2017-2018

Onderscheidingen / keurmerken

De afgelopen jaren is de Frankelandgroep beloond met verschillende onderscheidingen en waarderingen, onder andere op het gebied van klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, kwaliteit van zorg en ziekteverzuim. Iets waar we trots op zijn! 

meer informatie