Korsakov

Heeft u het syndroom van Korsakov of kent u iemand in uw naaste omgeving die vanwege Korsakov (intensieve) ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig heeft?

Dan kunt u terecht bij de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland. Deze speciale zorgafdeling biedt 15 plaatsen voor volwassenen/ouderen met Korsakov.

Wat is (het syndroom van) Korsakov?

Korsakov is een chronische hersenaandoening die ontstaat door een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine). De ziekte komt vrijwel alleen voor bij chronisch alcoholisten. Dit komt niet door hun alcoholmisbruik, maar doordat ze via hun voeding te weinig vitamine B1 binnenkrijgen. Door een gebrek aan vitamine B1 kunnen stoornissen ontstaan op het gebied van het geheugen. Ook kunnen er problemen zijn met het aanleren van nieuwe informatie, organisatievermogen, ziekte-inzicht en/of de oriëntatie in ruimte en plaats.

Doorgaans is er bij Korsakov-cliënten sprake van passiviteit en apathie; zij hebben vaak moeite om ergens mee te beginnen. Ook kunnen impulsiviteit en ontremming aan de orde zijn, waardoor Korsakov-cliënten zich moeilijker kunnen beheersen bij de bevrediging van behoeften. Denk hierbij aan overmatig eten en roken of overschrijding van beleefdheids- en fatsoensnormen.

Er kunnen eveneens lichamelijke klachten optreden, zoals spraakproblemen, ontstekingen aan de slokdarm, maag- of darmwand, hart- en vaatziekten, longontstekingen, leverziekten, diabetes en huidproblemen. Ook neurologische problemen als evenwichtsstoornissen, polyneuropathie en ataxie (coördinatiestoornis) komen voor.

Onze zorgafdeling voor Korsakov-cliënten

In onze locatie Frankeland wonen Korsakov-cliënten die niet meer in staat zijn zelfstandig thuis te wonen. Zij hebben aansturing en ondersteuning nodig. Vanuit onze zorgvisie bieden wij deze zorg ‘zo gewoon mogelijk’, met als wezenlijk onderdeel een veilige en vertrouwde woonomgeving.
 
Elke Korsakov-cliënt heeft daarom een eigen appartement met eigen sanitaire voorzieningen. Het appartement kan naar eigen smaak worden ingericht. Verder beschikt de zorgafdeling over een sfeervolle huiskamer, een recreatieruimte en een aparte rookruimte. Op de afdeling zijn ook vogels, die door de cliënten zelf worden verzorgd. Daarbij grenst de zorg afdeling aan een fraaie tuin.
 
Bij het verhuizen naar de Korsakov zorgafdeling gaat de cliënt akkoord met de vastgestelde huis- en gedragsregels. Dit betekent onthouding van alcoholgebruik, een rookverbod in het eigen appartement en verplichte deelname aan activiteiten en een dagprogramma.

Onze benaderingswijze

Korsakov-cliënten en naasten worden voortdurend geconfronteerd met beperkingen en stoornissen die Korsakov met zich meebrengt. Mede door geheugenstoornissen en het veelal beperkt ziekte-inzicht, vraagt de omgang met Korsakov-cliënten om een specifieke benaderingswijze. 

In de benadering van onze Korsakov-cliënten staat het bieden van veiligheid en zekerheid centraal. Hierbij is het uitgangspunt dat we op een empathische (meevoelende, invoelende) en directieve manier sturing en structuur bieden. Zo zoeken we vanuit een respectvolle houding aansluiting bij de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Dit doen we door onder meer duidelijke gedrags- en huisregels, een gestructureerd dagprogramma en een gevarieerd activiteitenprogramma.

Gestructureerd dagprogramma

Korsakov-cliënten hebben doorgaans moeite met het onthouden van zaken en zijn in hun handelen snel afgeleid. Daarbij is het vermogen om (de dag) te plannen en te structureren veelal sterk afgenomen. Om houvast te bieden, hebben we op de zorgafdeling een vast, gestructureerd dagprogramma met dagelijkse routines. Dit houdt in dat we de benodigde zorg en activiteiten in de huiskamer en in de recreatieruimte zo constant en voorspelbaar mogelijk aanbieden (steeds op dezelfde momenten en op dezelfde wijze). Normale dagelijkse activiteiten, zoals de krant lezen, koken, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en schoonmaken, vormen een belangrijk onderdeel van dit dagprogramma. Als Korsakov-cliënt krijgt u bij deze activiteiten ook taken toegewezen, zodat u op een actieve en zinvolle wijze uw dag kunt invullen. 

Naast de dagelijkse activiteiten organiseren we op de zorgafdeling ook ontspanningsactiviteiten, waaronder wandelen, uit eten gaan, filmavonden, gezelschapsspellen en geheugenspellen.

Activiteitenprogramma

Onze Korsakov-cliënten hebben, naast de dagelijkse activiteiten op de zorgafdeling, een eigen samengesteld activiteitenprogramma. Dit programma is afgestemd op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Het programma bevat ten minste deelname aan een beweegactiviteit (zoals zwemmen of fitness), muziektherapie en twee recreatieve activiteiten onder begeleiding van een activiteitenbegeleider. Er is een diversiteit aan recreatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, fotografie, computeractiviteiten en/of werkzaamheden in de tuin. Het uitgangspunt is dat onze Korsakov-cliënten kunnen deelnemen aan een zinvol activiteitenprogramma en daarmee een prettige dagbesteding hebben. De activiteiten bieden bovendien vaak een gezellig samenzijn met medebewoners. We streven er eveneens naar om minstens één keer per jaar met een aantal cliënten op vakantie te gaan. 

Behandeling en begeleiding

Een deskundig team van behandelaren is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van cliënten met Korsakov. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Daarnaast is begeleiding door een muziektherapeut, maatschappelijk werkende en/of geestelijk verzorger mogelijk.

Het doel van de (para)medische zorg is het verminderen/verlichten van lichamelijke klachten en aandoeningen. Door middel van training en de methode Foutloos leren (praktijkgericht vaardigheden aanleren door een stappenplan) streven we naar het (opnieuw) aanleren van dagelijkse vaardigheden. Ook hebben we gericht aandacht voor welzijn en ondersteunen we waar nodig de mantelzorgers.

Hoe kunt u/uw naaste bij ons terecht?

Om in aanmerking te komen voor de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten is een indicatie nodig.

U kunt zelf een indicatie voor zorg aanvragen bij het CIZ (088 – 789 1000). Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Ook kunt u via deze website een indicatieformulier downloaden.

Contact

Voor meer informatie over (het aanmelden voor) de zorgafdeling voor Korsakov-cliënten kunt u contact opnemen met de maatschappelijke dienst via 010 - 426 49 25 of maatschappelijkedienst@frankelandgroep.nl.

 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11