Vergoedingen vanuit de Zorgverzekeringswet

De Frankelandgroep biedt een aantal zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet, ofwel vergoed worden via uw zorgverzekeraar.

Onze belangrijkste zorgproducten

  • verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging)
  • tijdelijk verblijf binnen de Frankelandgroep (Eerstelijnsverblijf)
  • crisisopname
  • revalidatiezorg (Geriatrische Revalidatiezorg)
  • (groeps)behandeling in het het kader van Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patienten (GZSP)
  • eerstelijns paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek)

NB. Voor cliënten die via het CIZ een Wlz-indicatie (Zorgzwaartepakket) hebben ontvangen voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis worden de eerste drie zorgproducten vergoed op basis van de Wlz.

Contractafspraken

Ieder jaar maken wij - opnieuw - afspraken met zorgverzekeraars over elk te leveren zorgproduct en de vergoeding die wij hiervoor van de verzekeraar ontvangen.

In het geval wij met de zorgverzekeraar tot overeenstemming komen, leidt dit tot een gezamenlijk zorgcontract, waardoor de verzekerden van die zorgverzekeraar bij ons terecht kunnen voor het betreffende zorgproduct. Wij kunnen de kosten van de zorg dan - uiteraard binnen de polisvoorwaarden van de zorgverzekering - declareren bij de zorgverzekeraar.

Geheel gecontracteerde zorgverzekeraars 2024*

Voor een aantal zorgverzekeraars geldt dat wij voor alle producten overeenstemming hebben bereikt. Dit betreft de zorgverzekeraars Anderzorg Zorgverzekeringen, A.S.R. Verzekeringen, a.s.r. Ik kies zelf, Bewuzt, DSW Zorgverzekeraar, ENO, Hema, inTwente, IZA, IZZ (VGZ), Menzis, ONVZ, ONVZ Bewuste keuze, Salland Zorgverzekeringen, Stad Holland Zorgverzekeraar, United consumers, UMC Zorgverzekeraar, Univé, Vink Vink, VvAA zorgverzekering, VGZ Zorgverzekeraar, Zekur. De verzekerden bij deze zorgverzekeraars kunnen in 2024 voor alle voornoemde zorgproducten gewoon (weer) bij ons terecht.

Gedeeltelijk gecontracteerde zorgverzekeraars 2024*

Met de zorgverzekeraars AZVZ, CZ, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, FBTO,  Interpolis, Just, Nationale Nederlanden, Ohra, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid zijn wij - helaas - niet voor alle genoemde zorgproducten binnen de Zorgverzekeringswet tot overeenstemming gekomen over de vergoeding. Wij hebben met hen dus (nog*) niet voor alles een contract 2024 afgesloten. 

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars 2024: Aevitae, Eucare. 

* Datum laatst bijgewerkt: 9 januari 2024.

Wat betekent dit?

Voor die zorgproducten waarvoor wij geen contract hebben afgesloten, kunnen de verzekerden van deze zorgverzekeraars niet (meer) voor alle zorgproducten bij ons terecht. Wij kunnen de kosten van de geboden zorg namelijk niet meer bij deze zorgverzekeraars declareren.

Ter illustratie:

Voor verzekerden bij Zilveren Kruis kunnen wij wel de wijkverpleging (verpleging en verzorging aan huis) blijven bieden. Deze verzekerden kunnen óók bij ons terecht voor geriatrische revalidatiezorg. Echter, in de situatie dat er een tijdelijke opname of crisisopname benodigd is, kunnen deze verzekerden helaas NIET ons terecht.

Alternatief is dat de verzekerde wel de zorg van ons ontvangt en aan ons betaalt, waarna de verzekerde deze kosten zelf indient bij diens zorgverzekeraar. Belangrijk is wel dat de zorgverzekeraar veelal slechts circa 75% van de kosten vergoedt; deze vergoeding is afhankelijk van de zorgpolis.

Overzicht vergoedingen zorg

Wij hechten eraan u helder hierover te informeren, omdat we ons realiseren dat dit teleurstellend kan zijn voor de verzekerde in het geval de verzekerde graag tijdelijk binnen de Frankelandgroep zou willen verblijven.

Wij adviseren u vooral ook (de website van) uw zorgverzekeraar te raadplegen over de zorgvergoedingen én bij welke zorgaanbieders u de zorg kunt verkrijgen.

In onderstaand overzicht ziet u voor welke zorgproducten wij wel of geen afspraken hebben gemaakt voor 2024 en daarmee ook welke zorg wij aan de verzekerden bij die zorgverzekeraars kunnen bieden.

Overzicht vergoeding zorg vanuit de Zorgverzekeringswet per zorgverzekeraar 2024

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11