Casemanagement dementie

Omgaan met dementie en de gevolgen daarvan kan lastig zijn. Daarom kunt u als cliënt en mantelzorger in de thuissituatie terecht bij de casemanager dementie van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

TOF

Wat doet de casemanager dementie?

De casemanager dementie is een deskundige verpleegkundige, ervaren op het gebied van dementie. Zij geeft voorlichting en advies, denkt mee, regelt zorg en/of ondersteuning en helpt u als cliënt en mantelzorgers om keuzes te maken.

De begeleiding van onze casemanager dementie is gericht op:

 • het serieus nemen van uw zorgen en angsten
 • hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds veranderende situaties
 • advies over hoe om te gaan met dementie
 • bemiddeling bij en afstemming van hulp- en zorgverlening
 • het zo nodig ondersteunen bij het moeilijke besluit om in een verpleeghuis te gaan wonen.
Vaartland

Samen een team

De casemanagers dementie werken samen met mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s uit de thuiszorg, uw huisarts en andere betrokkenen. Zij stemmen de hulp- en zorgverlening op elkaar af. Ook werken zij in een regionaal team van andere casemanagers, een specialist ouderengeneeskunde en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

TOF-wijkverpleging

Wanneer komt u in aanmerking voor een casemanager dementie?

Om in aanmerking te komen voor een casemanager dementie heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor terecht bij de indicatiestellers wijkverpleging van de Frankelandgroep. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 010 - 707 41 12.

TOF-wijkverpleging

Bekostiging

Afhankelijk van of u een indicatie voor wijkverpleging (verzorging en/of verpleging thuis) of een indicatie voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep heeft, vindt de bekostiging van een casemanager dementie als volgt plaats:
 
 • Indicatie voor Wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis)
  Met een indicatie voor wijkverpleging wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.
   
 • Indicatie voor Langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep
  Met een indicatie voor langdurig verblijf wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis: 0800 1925.

Meer informatie en aanmelden

Uw huisarts kan u aanmelden bij onze casemanagers dementie Marja Schneider en Agnes de Vries (verpleegkundigen). 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, tel. 010 707 41 12 of per email, m.schneider@frankelandgroep.nl / a.devries-vanhulst@frankelandgroep.nl.

Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam   
T 010 - 426 49 25

Stel uw vraag