Casemanagement dementie

Omgaan met dementie en de gevolgen daarvan kan lastig zijn. Daarom kunt u als cliënt en mantelzorger in de thuissituatie terecht bij de casemanager dementie van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

TOF

Wat doet de casemanager dementie?

De casemanager dementie is een deskundige verpleegkundige, ervaren op het gebied van dementie. Zij geeft voorlichting en advies, denkt mee, regelt zorg en/of ondersteuning en helpt u als cliënt en mantelzorgers om keuzes te maken.

De begeleiding van onze casemanager dementie is gericht op:

  • het serieus nemen van uw zorgen en angsten
  • hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds veranderende situaties
  • advies over hoe om te gaan met dementie
  • bemiddeling bij en afstemming van hulp- en zorgverlening
  • het zo nodig ondersteunen bij het moeilijke besluit om in een verpleeghuis te gaan wonen.
casemanagement dementie

Samen een team

De casemanagers dementie werken samen met mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s uit de thuiszorg, uw huisarts en andere betrokkenen. Zij stemmen de hulp- en zorgverlening op elkaar af. Ook werken zij in een regionaal team van andere casemanagers, een specialist ouderengeneeskunde en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

wijkverpleging

Indicatiestelling en bekostiging

Om in aanmerking te komen voor een casemanager dementie heeft u een indicatie nodig. Hoe de bekostiging van een casemanager dementie plaatsvindt, is afhankelijk van of u een indicatie voor wijkverpleging (verzorging en/of verpleging thuis) of een indicatie voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep heeft.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

wijkverpleging

Aanmelden

Uw huisarts kan u aanmelden bij onze casemanager dementie Agnes de Vries (verpleegkundige). Zij is telefonisch bereikbaar via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep of per email:
 

 a.devries-vanhulst@frankelandgroep.nl

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag