Casemanagement dementie

Omgaan met dementie en de gevolgen daarvan kan lastig zijn. Daarom kunt u als cliënt en mantelzorger in de thuissituatie terecht bij de casemanager dementie van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

Wat doet de casemanager dementie?

De casemanager dementie is een gespecialiseerde verpleegkundige, ervaren op het gebied van dementie. Zij geeft voorlichting en advies, denkt mee, regelt samen met u zorg en/of ondersteuning en helpt u als cliënt en mantelzorgers om keuzes te maken.

De begeleiding van onze casemanager dementie is gericht op:

  • het serieus nemen van uw zorgen en angsten
  • het samen met u in kaart brengen van ondersteuningsmogelijkheden binnen uw netwerk
  • hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds veranderende situaties
  • advies over hoe om te gaan met dementie
  • bemiddeling bij en afstemming van hulp- en zorgverlening
  • het zo nodig ondersteunen bij het moeilijke besluit om in een verpleeghuis te gaan wonen.

Samen een team

De casemanagers dementie werken samen met mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s uit de thuiszorg, uw huisarts en andere betrokkenen. Zij stemmen de hulp- en zorgverlening op elkaar af. 

Indicatiestelling en bekostiging

Hoe de bekostiging van een casemanager dementie plaatsvindt, is afhankelijk van of u een indicatie voor wijkverpleging (Zvw) of een indicatie voor langdurig verblijf (Wlz) heeft. 

Indicatie voor wijkverpleging
Met een indicatie voor wijkverpleging wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Indicatie voor langdurig verblijf
Met een indicatie voor langdurig verblijf van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

Aanmelden

Uw huisarts of geriater kan u aanmelden bij onze casemanager dementie Agnes de Vries. Zij is telefonisch bereikbaar via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep of per email:  a.devries-vanhulst@frankelandgroep.nl

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep via 010 – 707 4112. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11