Indicatiestelling en bekostiging

Wilt u zorg van de Frankelandgroep ontvangen? Dan heeft u, in sommige gevallen, een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft en wat de intensiteit van deze zorg is. U kunt zelf een indicatie voor zorg aanvragen. Waar u dit kunt doen, is afhankelijk van welke zorg u nodig heeft. Hieronder vindt u op een rijtje bij welke instanties u terecht kunt.

Wij zijn helaas niet met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u op de pagina Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet.

1. Wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis)

Wijkverpleging is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Frankelandgroep heeft een team van wijkverpleegkundigen, die onderzoeken of u voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in aanmerking komt en die direct een indicatie kunnen stellen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

Wijkverpleging valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

2. Ondersteuning bij het huishouden

U kunt bij Rogplus een indicatie voor ondersteuning bij het huishouden aanvragen. Dit wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

Voor ondersteuning bij het huishouden betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19,00 euro per maand (prijspeil 2023). Rogplus stuurt uw gegevens door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nlwww.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

3. Individuele begeleiding

Hoe de bekostiging van de individuele begeleiding plaatsvindt, is afhankelijk van of u een indicatie ‘Meedoen in de stad – Ouderen’ van Rogplus heeft of dat u een indicatie heeft voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Indicatie 'Meedoen in de Stad - Ouderen' (via Rogplus)
  Met een indicatie ‘Meedoen in de Stad - Ouderen' van Rogplus wordt de dagbesteding vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om hieraan deel te nemen, betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19,00 euro per maand (prijspeil 2023). ROGplus stuurt uw gegevens door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nl, www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.
   
 • Indicatie voor langdurig verblijf bij de Frankelandgroep (via CIZ)
  Met een indicatie van het CIZ wordt de individuele begeleiding vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

4. Casemanagement dementie

Hoe de bekostiging van een casemanager dementie plaatsvindt, is afhankelijk van of u een indicatie voor wijkverpleging (Zvw) of een indicatie voor langdurig verblijf (Wlz) heeft. 

 • Indicatie voor wijkverpleging
  Met een indicatie voor wijkverpleging wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.
   
 • Indicatie voor langdurig verblijf
  Met een indicatie voor langdurig verblijf van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt de inzet van een casemanager dementie bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

5. Langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep

Blijvende intensieve zorg en/of zorg/toezicht in nabijheid wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert deze zorg. Als u deze indicatie heeft, kunt u zolang u thuis woont ook diverse vormen van zorg ontvangen, ten laste van deze indicatie.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie.

Voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep betaalt u een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

Wachtlijstbegeleiding

Indien u een indicatie voor langdurig verblijf heeft, dan plaatsen wij u op de wachtlijst van een van onze locaties. De duur van de wachttijd is afhankelijk van de urgentie van uw situatie en de plaatsingsmogelijkheden. Gedurende deze periode wordt u begeleid door een vaste contactpersoon van de Frankelandgroep. In nauw overleg met u en uw naasten bekijken we wanneer u kunt verhuizen naar een van onze locaties.

6. Kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep

Hoe de bekostiging van het kortdurend verblijf plaatsvindt, is afhankelijk van of u wel of niet een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft.

 • Heeft u een indicatie van het CIZ?
  Met een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt uw kortdurend verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

  Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.
   
 • Heeft u géén indicatie van het CIZ?
  Zonder indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt uw verblijf waarschijnlijk vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om eerstelijnsverblijf. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

  LET OP: wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor eerstelijnsverblijf. Meer informatie kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

7. Geriatrische revalidatiezorg

De Frankelandgroep biedt geriatrische revalidatiezorg; dit is een voorziening vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze indicatie wordt vanuit het ziekenhuis gesteld door een medisch specialist of door een specialist ouderengeneeskunde.

Geriatrische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

8. Eerstelijns behandeling

De kosten voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek worden vergoed vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico.

Let op: voor ergotherapie, logopedie en diëtetiek eist uw zorgverzekeraar in veel gevallen een verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

9. Dagbesteding

Hoe de bekostiging van de dagbesteding plaatsvindt, hangt af van uw indicatie. Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden.
 
Indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (via Wlz)
Met een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt de dagbesteding of Parkinson dagbehandeling vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.
 
Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.
 
Verwijzing van huisarts voor deelname aan dagbehandeling Parkinson
Deelname aan de dagbehandeling Parkinson wordt met een verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering (Zorgverzekeringswet). U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.
 
Indicatie ‘Meedoen in de Stad - Ouderen’ (via Rogplus)
Met een indicatie ‘Meedoen in de Stad - Ouderen’ van Rogplus wordt de dagbesteding vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deel te nemen betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19,00 euro per maand (prijspeil 2023). ROGplus stuurt uw gegevens door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen.
 
Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nl, www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925. 

10. Personenalarmering

Voor het gebruik van personenalarmering betaalt u eenmalige aansluitkosten en maandelijkse abonnementskosten. Mogelijk ontvangt u hiervoor een vergoeding vanuit uw (basis)zorgverzekering, afhankelijk van de (medische) noodzaak van de personenalarmering. Dit is ter beoordeling van uw zorgverzekeraar. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11