Personenalarmering

Ontvangt u persoonlijke verpleging en/of verzorging of casemanagement dementie van onze thuiszorg (in de wijk óf in één van onze aanleuncomplexen)? En bent u op zoek naar meer zekerheid in geval van nood (bijvoorbeeld bij onwel worden of vallen)? Dan kunt u gebruikmaken van Personenalarmering van de Frankelandgroep. Dit systeem brengt u bij een noodsituatie in direct contact met onze alarmcentrale.

personenalarmering

Hoe werkt Personenalarmering?

Personenalarmering bestaat uit een platte doos (alarmunit) en een los zendertje met alarmknop voor om uw pols of hals. In geval van nood kunt u vanaf elke plaats in uw huis met een simpele druk op de knop het alarm inschakelen, waarna u direct via een spreek-/luisterverbinding in contact staat met onze alarmcentrale. Indien nodig komt er zo spoedig mogelijk een verzorgende of verpleegkundige van de Frankelandgroep naar u toe.

personenalarmering

Wanneer komt u in aanmerking voor Personenalarmering?

Cliënten die persoonlijke verpleging en/of verzorging of casemanagement dementie van onze thuiszorg ontvangen én huurders die zorg in één van onze aanleuncomplexen (Drielanen, Groenzicht, Havenbogen, Liduinahof, Matlinge, Meerzicht, Suite of Menuet) ontvangen, kunnen zich aanmelden voor Personenalarmering van de Frankelandgroep.

personenalarmering

Bekostiging

Voor het gebruik van Personenalarmering betaalt u eenmalig aansluitkosten en maandelijks abonnementskosten. Op basis van uw (basis)zorgverzekering kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van de huurkosten van het alarmeringssysteem. Dit is ter beoordeling aan uw zorgverzekeraar, waarbij deze kijkt naar de (medische) noodzaak van de personenalarmering.

Kijk voor de meest actuele informatie over de bekostiging op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag