Personenalarmering

Personenalarmering

Ontvangt u persoonlijke verpleging en/of verzorging of casemanagement dementie van onze thuiszorg (in de wijk óf in een van onze aanleuncomplexen)? En bent u op zoek naar meer zekerheid in geval van nood (bijvoorbeeld bij onwel worden of vallen)? Dan kunt u gebruikmaken van Personenalarmering van de Frankelandgroep. Dit systeem brengt u bij een noodsituatie in direct contact met onze alarmcentrale.

Hoe werkt Personenalarmering?

Personenalarmering is een met spreek-/luisterverbinding uitgerust alarmsysteem. Het systeem bestaat uit een alarmapparaat dat in uw woning wordt geplaatst en een los zendertje met alarmknop. Het zendertje is zo klein dat u het aan een koord om de hals of aan een polsband kunt dragen. In geval van nood kunt u met een simpele druk op de knop het alarm inschakelen, waarna u direct via een spreek-/luisterverbinding in contact staat met onze alarmcentrale. Indien nodig komt er (streeftijd: binnen 30 minuten) een verzorgende of verpleegkundige van de Frankelandgroep naar u toe.

Wanneer komt u in aanmerking voor Personenalarmering?

Cliënten die persoonlijke verpleging en/of verzorging of casemanagement dementie van onze thuiszorg ontvangen én huurders die zorg in een van onze aanleuncomplexen (Drielanen, Groenzicht, Havenbogen, Liduinahof, Matlinge, Meerzicht, Suite of Menuet) ontvangen, kunnen zich aanmelden voor Personenalarmering van de Frankelandgroep.

Indicatiestelling en bekostiging

Voor het gebruik van Personenalarmering betaalt u eenmalig aansluitkosten en maandelijks abonnementskosten. Op basis van uw (basis)zorgverzekering kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van de huurkosten van het alarmeringssysteem. Dit is ter beoordeling aan uw zorgverzekeraar, waarbij deze kijkt naar de (medische) noodzaak van de personenalarmering.

Kijk voor de meest actuele informatie over de bekostiging op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

Kosten personenalarmering

Voor het gebruik van Personenalarmering betaalt u maandelijks abonnementskosten en eenmalig aansluitkosten.

De maandelijkse abonnementskosten bestaan uit twee delen: de huur van het alarmeringssysteem en de alarmopvolging. Deze twee onderdelen zijn aan elkaar verbonden.

De maandelijkse kosten worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Kosten huur alarmeringssysteem
De kosten voor de huur van het alarmeringssysteem bedragen in 2024 € 29,95 per maand. 

Mogelijke vergoeding kosten huur alarmeringssysteem

U komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de huurkosten van het alarmeringssysteem. Dit is ter beoordeling van uw zorgverzekeraar, waarbij deze kijkt naar de (medische) noodzaak van de personenalarmering. Hiervoor dient uw (huis)arts de (medische) noodzaak te onderbouwen. Indien uw zorgverzekeraar hiermee akkoord gaat, zal uw zorgverzekeraar de abonnementskosten - al dan niet volledig - aan u vergoeden. Uw eigen zorgverzekeraar kan u het beste vertellen hoe u deze vergoeding kunt aanvragen.

Verzekerd bij DSW?

Bent u verzekerd bij DSW? Met een machtiging van DSW vergoedt DSW een deel van de kosten van de huur van het alarmeringssysteem. U kunt deze machtiging aanvragen bij DSW door bijgevoegd aanvraagformulier voor hulpmiddelen in te vullen en door uw huisarts te laten ondertekenen. Daarna stuurt u het volledig ingevulde formulier naar DSW. DSW zal vervolgens beoordelen of u in aanmerking komt voor een machtiging.

Als u een machtiging heeft van DSW betaalt u in 2024 een eigen bijdrage van € 15,25 per maand. De overige kosten worden door DSW vergoedt.

Wij adviseren u om tijdig een machtiging aan te vragen, want zo lang wij van DSW geen bevestiging hebben ontvangen, betaalt u het volledige bedrag.

Kosten alarmopvolging
De abonnementskosten voor de alarmopvolging zijn bedoeld voor de opvolging na een alarmmelding: een reactie vanuit de Frankelandgroep en het waar nodig verzorgen van een uitruk (bezoek bij u aan huis) door een verzorgende of verpleegkundige van de Frankelandgroep. De bijdrage hiervoor bedraagt in 2024 € 13,65 per maand. Als u thuiszorg (verpleging of verzorging) ontvangt vanuit de Frankelandgroep hoeft u deze bijdrage niet te betalen.

Aansluitkosten
Voor het plaatsen en aansluiten van het alarmeringssysteem, betaalt u eenmalig aansluitkosten van € 105,00. Voor spoedplaatsingen (binnen 48 uur na opdracht tot plaatsing) geldt een aanvullende toeslag. Als u een machtiging heeft van DSW voor de huur van alarmeringssysteem, dan hoeft u geen aansluitkosten te betalen.

Een volledig overzicht van alle kosten vindt u hier.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep via 010 – 707 4112.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11