Personenalarmering

Woont u nog zelfstandig, maar bent u op zoek naar meer zekerheid in geval van nood (bijvoorbeeld bij onwel worden of vallen)? Dan kunt u gebruikmaken van Personenalarmering van de Frankelandgroep. Dit systeem brengt u bij een noodsituatie in direct contact met onze alarmcentrale.

personenalarmering

Hoe werkt Personenalarmering?

Personenalarmering bestaat uit een platte doos (alarmunit) en een los zendertje met alarmknop voor om uw pols of hals. In geval van nood kunt u vanaf elke plaats in uw huis met een simpele druk op de knop het alarm inschakelen, waarna u direct via een spreek-/luisterverbinding in contact staat met onze alarmcentrale. Indien nodig komt er onmiddellijk een verzorgende of verpleegkundige van de Frankelandgroep naar u toe.

personenalarmering

Wanneer komt u in aanmerking voor Personenalarmering?

Senioren in Schiedam en Vlaardingen kunnen zich aanmelden voor Personenalarmering van de Frankelandgroep.

personenalarmering

Bekostiging

Voor het gebruik van Personenalarmering betaalt u eenmalig aansluitkosten en maandelijks abonnementskosten. Mogelijk ontvangt u hiervoor een vergoeding vanuit uw (basis)zorgverzekering, afhankelijk van de (medische) noodzaak van de personenalarmering. Dit is ter beoordeling van uw zorgverzekeraar.

In het geval u Zorg Thuis van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep ontvangt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van de abonnementskosten. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u van ons Zorg Thuis ontvangt.

Kijk voor de meest actuele informatie over de bekostiging op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag