Onze dagbesteding

Ouder worden kan met zich meebrengen dat u vanwege een ziekte of beperkingen minder uit de voeten kan. Daarmee kunnen fijne en belangrijke contacten en/of activiteiten wegvallen. Ook kan het moeilijker worden om uzelf goed te redden thuis of om structuur in uw dag aan te brengen.

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij de invulling van uw dag? Of heeft u de behoefte om (weer) andere mensen te ontmoeten? Heeft uw partner of een andere mantelzorger af en toe behoefte aan wat tijd voor zichzelf? Dan is de dagbesteding van de Frankelandgroep wellicht iets voor u! 

Dagbesteding

Nieuwe Haven 249
3117 AB Schiedam
06 - 22 709 027

Locatie

Keurmerken

Dagbesteding beschikt over het PREZO Gouden keurmerk in de zorg.

Waarom dagbesteding bij Frankeland?

Wij vinden het belangrijk om u activiteiten aan te bieden die aansluiten bij uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Afhankelijk van uw indicatie kunt u één of meerdere dagen naar de dagbesteding komen. Daarbij sluiten we aan op wat u prettig en belangrijk vindt. U heeft de keuze uit een diversiteit aan activiteiten, zoals beweeg- en spelactiviteiten, muziekactiviteiten, creatieve activiteiten, schilderen, bakactiviteiten, zwemmen, fitness of gespreksgroepen. Ook organiseren wij uitstapjes zoals bijvoorbeeld naar de dierentuin, musea, de natuur in of gezellig een terrasje pakken.

Op de dagen dat u naar de dagbesteding komt, kunt u gebruikmaken van een gezonde (warme) maaltijd. Deze maaltijden worden vers bereid door onze keuken in Frankeland. U heeft de keuze om in het restaurant van Frankeland te eten of bij de dagbesteding. 

Werken aan persoonlijke doelen

Zijn er activiteiten die u beperken en heeft u er moeite mee om dit te aanvaarden? Wij doen ons uiterste best om met u een manier te vinden om dit ongemak of verlies te compenseren met een andere activiteit waarvan u ook kunt genieten. Als u tijdens de dagbesteding begeleiding of verzorging nodig heeft, zoals bij het innemen van medicatie of toiletbezoek, dan kunt u rekenen op de ondersteuning van onze medewerkers. 

Daarnaast ondersteunen we u, indien u dit wenst, om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te blijven in uw thuissituatie en bespreken met u wat u daarvoor nodig heeft. 

Contact met mantelzorgers

Onze medewerkers staan graag in goed contact met uw mantelzorgers en hebben daarom regelmatig overleg en afstemming met u en uw mantelzorgers. 

Ook zijn mantelzorgers van harte uitgenodigd om naar het Alzheimer Café en/of het Parkinson Café te komen (klik hier voor de agenda). Cliënten met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers kunnen deelnemen aan een cursus. 

Dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson

Vanuit onze dagbesteding is er ook een specifieke dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson opgezet. Als u zelfstandig woont, de ziekte van Parkinson heeft en niet (meer) in staat bent om aan het revalidatieprogramma in het ziekenhuis deel te nemen, kan deze dagbehandeling een goed alternatief zijn.

U komt dan gemiddeld twee dagen per week naar deze dagbehandeling. Naast een gezellige daginvulling krijgt u eveneens de benodigde begeleiding en behandeling vanuit het expertisecentrum. In een periode van drie tot zes maanden werken onze behandelaren nauw met u samen aan uw persoonlijke doelen. Deze behandelaren zijn geschoold via en aangesloten bij ParkinsonNet en hebben nauw contact met de neurologen, geriaters en revalidatieartsen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Gedurende deze periode bespreken we met elkaar of uw persoonlijke doelen behaald worden en hoe het vervolg eruit gaat zien.

Vervoer

Wij vragen u om waar mogelijk met eigen vervoer te komen. Indien het voor u niet haalbaar is om dit samen met uw netwerk te faciliteren, kunt u indien u in Schiedam of in Vlaardingen woont met ons vervoer worden opgehaald en weer thuisgebracht. Indien u via de huisarts bent doorverwezen en deelneemt aan de dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson, regelt u uw vervoer via uw zorgverzekeraar.  

Indicatiestelling en bekostiging

Hoe de bekostiging van de dagbesteding plaatsvindt, hangt af van uw indicatie. Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

 • Indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (via Wlz)
  Met een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt de dagbesteding of Parkinson dagbehandeling vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

 • Verwijzing van huisarts voor deelname aan dagbehandeling Parkinson
  Deelname aan de dagbehandeling Parkinson wordt met een verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering (Zorgverzekeringswet). U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk verplicht eigen risico. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.
  Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij tot overeenstemming gekomen zijn over de vergoeding van zorgproducten die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Indicatie ‘Meedoen in de Stad - Ouderen’ (via Rogplus)
  Met een indicatie ‘Meedoen in de Stad - Ouderen’ van Rogplus wordt de dagbesteding vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deel te nemen betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 20,60 euro per maand (prijspeil 2024). ROGplus stuurt uw gegevens door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nl, www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925. 

Contact

Komt u een keer kennismaken? U bent van harte welkom! Voor meer informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Halka Dekker, coördinator dagbesteding (via 010 - 246 07 43).

Bereikbaarheid dagbesteding

De dagbesteding van de Frankelandgroep is gelegen aan de Nieuwe Haven 249 in Schiedam.

Parkeerinformatie

De dagbesteding van de Frankelandgroep heeft geen eigen parkeerterrein. In buurt van de dagbesteding is er – behalve aan de Nieuwe Haven zelf – sprake van gratis parkeren. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11