Ondersteuning huishouden

Lukt het u (tijdelijk) niet om het huishoudelijk werk zelf of met behulp van uw mantelzorgers te regelen, dan helpt Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep u hier graag bij.

Wat is huishoudelijke ondersteuning?

Afhankelijk van uw situatie kunnen we u ondersteunen bij allerlei huishoudelijke taken. Daarbij kijken we samen met u wat u nog zelf kunt doen, waarbij uw mantelzorger mogelijk kan ondersteunen en welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

Teams met vaste medewerkers

We werken met vaste teams van huishoudelijk medewerkers. Deze medewerkers zijn vakkundig, betrouwbaar en ondersteunen u graag in uw thuissituatie. U krijgt een vaste huishoudelijk medewerker die bij afwezigheid waar nodig en mogelijk door een andere medewerker van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep wordt vervangen.

Indicatiestelling en bekostiging

U kunt bij Rogplus een indicatie voor ondersteuning bij het huishouden aanvragen. Dit wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

Voor ondersteuning bij het huishouden betaalt u een wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 20,60 euro per maand (prijspeil 2024). Rogplus stuurt uw gegevens door naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Van het CAK ontvangt u de facturen.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.rogplus.nlwww.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

Aanmelden

Nadat Rogplus u een indicatie heeft gegeven, wordt uw indicatie doorgestuurd naar Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Een voorvrouw van de huishouding neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek kunt u kennis met ons maken en kunnen wij samen met u een werkplan opstellen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep via 010 – 707 4112.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11