Ondersteuning huishouden

Lukt het u (tijdelijk) niet om het huishoudelijk werk zelf of met behulp van uw mantelzorgers te regelen, dan helpt Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep u hier graag bij.

TOF-HH

Wat houdt huishoudelijke ondersteuning in?

Afhankelijk van uw situatie kunnen we u ondersteunen bij huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, stofzuigen, het bed verschonen en/of ramen zemen. Daarbij kijken we samen met u wat u nog zelf kunt doen en welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

Kleinschalige teams met vaste medewerkers

We werken met kleinschalige, vaste teams van huishoudelijk medewerkers. Deze medewerkers zijn vakkundig, betrouwbaar en ondersteunen u graag in uw thuissituatie. U krijgt een vaste huishoudelijk medewerker die bij afwezigheid zoveel mogelijk door een andere medewerker van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep wordt vervangen.

Bekostiging huishoudelijke ondersteuning

Indicatiestelling en bekostiging

U heeft van ROGplus een indicatie nodig, zodat u de zorg vergoed krijgt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde eigen bijdrage aan het CAK.

Kijk voor de meest actuele informatie over de bekostiging op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

Aanmelden

Nadat het ROGplus u een indicatie heeft gegeven, wordt uw indicatie doorgestuurd naar Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Een voorvrouw van de huishouding neemt vervolgens binnen een week contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek kunt u kennis met ons maken en kunnen wij de zorgafspraken met u doornemen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag