Ondersteuning huishouden

Lukt het u (tijdelijk) niet om het huishoudelijk werk zelf of met behulp van uw mantelzorgers te regelen, dan helpt Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep u hier graag bij.

TOF-HH

Wat houdt huishoudelijke ondersteuning in?

Afhankelijk van uw situatie kunnen we u ondersteunen bij huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, stofzuigen, het bed verschonen en/of ramen zemen. Daarbij kijken we samen met u wat u nog zelf kunt doen en welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

TOF-HH

Kleinschalige teams met vaste medewerkers

We werken met kleinschalige, vaste teams van huishoudelijk medewerkers. Deze medewerkers zijn vakkundig, betrouwbaar en ondersteunen u graag in uw thuissituatie. U krijgt een vaste huishoudelijk medewerker die bij afwezigheid zoveel mogelijk door een andere medewerker van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep wordt vervangen.

Bekostiging huishoudelijke ondersteuning

Indicatiestelling en bekostiging

U heeft van ROGplus een indicatie nodig, zodat u de zorg vergoed krijgt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt hiervoor een wettelijk bepaalde eigen bijdrage aan het CAK.

Kijk voor de meest actuele informatie over de bekostiging op de pagina Indicatiestelling en bekostiging.

Aanmelden

Nadat het ROGplus u een indicatie heeft gegeven, wordt uw indicatie doorgestuurd naar Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Een voorvrouw van de huishouding neemt vervolgens binnen een week contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek kunt u kennis met ons maken en kunnen wij de zorgafspraken met u doornemen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

 010 - 707 41 12

Stel uw vraag