Onze visie op zorg

Uw welzijn staat bij ons voorop. Hierbij is ons uitgangspunt dat u - met ondersteuning van uw mantelzorgers - de regie over uw eigen leven zo lang mogelijk behoudt.

Onze zorg- en dienstverlening sluit hier ‘zo gewoon mogelijk’ op aan, of u nu zelfstandig, in één van onze huur- en aanleuncomplexen of binnen onze zorglocaties woont.

Zorgvisie

Onze visie op zorg- en dienstverlening: zo gewoon mogelijk

  • Ons uitgangspunt is dat bewoners - met hulp en steun van hun mantelzorgers zo lang mogelijk regie en zeggenschap over hun eigen leven blijven houden.
  • Onze professionele zorg- en dienstverlening is daarbij aanvullend op wat bewoners en mantelzorgers zelf (kunnen) organiseren.
  • We sluiten met onze zorg- en dienstverlening dan ook persoonsgericht en ‘zo gewoon mogelijk’ aan op de eigen mogelijkheden, behoeften en gewoonten van een bewoner.

Gastvrije zorg

We zetten ons ten volle in voor gastvrije zorg, zodat u zich als bewoner of cliënt welkom voelt en zo gewoon mogelijk uw dagelijkse bezigheden kunt (blijven) voortzetten.

We hebben aandacht en begrip voor uw situatie, voor hoe u uw situatie beleeft en voor waar u eventueel mee zit.

Kwaliteit van zorg

De afgelopen jaren is de Frankelandgroep beloond met verschillende onderscheidingen en waarderingen, onder andere op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, en kwaliteit van zorg.

Wij zijn trots op:

PREZO Gouden keurmerk in de zorg
Al onze locaties en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (wijkverpleging en ondersteuning bij het huishouden) beschikken over het PREZO Gouden keurmerk in de zorg. Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit. 
In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van de klant als vertrekpunt. Dat wil zeggen dat op basis van deze ervaringen wordt gekeken of de zorg- en dienstverlening goed is ingericht.

Klanttevredenheid/klantvriendelijkheid: ZorgkaartNederland
Op 6 december 2022 maakte Patiëntenfederatie Nederlandofficieel bekend dat wij in de ZorgkaartNederland Top2022 staan. Dat betekent dat wij opnieuw tot de top 10 best gewaardeerde zorginstellingen van Nederland behoren! Ook de afgelopen drie jaar vielen we in de prijzen.

Klanttevredenheid/klantvriendelijkheid: Facit
Het onafhankelijk onderzoeksbureau Facit voert één keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit bij de Frankelandgroep. Facit onderzoekt wat bewoners/cliënten en contactpersonen vinden van onze zorg- en dienstverlening.
Klik hier voor de resultaten per locatie uit 2022.

Onvrijwillige zorg

We hebben terughoudend beleid ten aanzien van onvrijwillige zorg bij bewoners met de diagnose dementie.

Denk hierbij aan het gebruik van bedhekken, een tafelblad op de rolstoel of medicijnen bij onrust. Dit passen we niet toe, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en we alternatieven hebben geprobeerd. In samenspraak met de mantelzorgers maken we voortdurend een goede afweging tussen enerzijds kwaliteit van leven (gezond leven met voldoende beweging en vrijheid, waarbij risico’s worden aanvaard) en anderzijds het willen beperken/voorkomen van mogelijke risico’s. 

Zorg en behandeling rondom het levenseinde

We hanteren een duidelijk beleid ten aanzien van zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het welbevinden van de bewoner en de keuzes die door de bewoner of mantelzorger(s) worden gemaakt, staan altijd centraal. Dus ook wanneer duidelijk is dat het levenseinde nadert.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11