Expertisecentrum Parkinson

Heeft u Parkinson en bent u op zoek naar professionele verzorging, begeleiding en/of behandeling of een leuke activiteit? Het expertisecentrum Parkinson is er voor u én uw partner of overige mantelzorgers.

Expertisecentrum Parkinson

Het expertisecentrum biedt een gevarieerd aanbod van behandel- en zorgprogramma’s. Bij de ontwikkeling hiervan werken we nauw samen met onze cliënten en met de neurologen, geriaters en revalidatieartsen van het Franciscus Vlietland ziekenhuis.

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met Parkinson. Zij zijn onder andere aangesloten bij ParkinsonNet; een landelijk netwerk van zorgverleners  gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

De behandeling stemmen wij altijd af op uw persoonlijke situatie en kan bestaan uit combinaties van therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen van onze specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werkende.

Verpleegafdeling Parkinson in Frankeland

Onze locatie Frankeland heeft gespecialiseerde verpleegafdelingen Parkinson voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek) en voor mensen met geestelijke beperkingen (psychogeriatrisch). Hier verblijven mensen die Parkinson hebben en noodzakelijkerwijs niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. U heeft hiervoor een indicatie van het CIZ nodig.

 

Dagbehandeling Parkinson

Woont u nog zelfstandig, maar bent u niet (meer) in staat om aan het revalidatieprogramma van het ziekenhuis deel te nemen, dan kunt u terecht bij de dagbehandeling Parkinson. Hier ontvangt u één à twee dagen per week de benodigde begeleiding en behandeling. 

In een periode van drie tot zes maanden werkt u nauw samen met de betrokken behandelaren aan uw persoonlijke doelen. U kunt deelnemen aan diverse activiteiten, zoals het Parkinsonkoor, muziektherapie, fitness en zwemmen. Daarnaast organiseren we gespreksgroepen voor u en uw mantelzorger(s).

Om deel te kunnen nemen aan deze vorm van dagbehandeling heeft u een indicatie van het CIZ/Rogplus nodig.

Parkinson Cafe

Activiteiten

Het expertisecentrum Parkinson biedt specifieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner of andere mantelzorgers:

Wanneer komt u in aanmerking voor zorg en/of behandeling van het expertisecentrum?

Om voor een behandel- en/of zorgprogramma van het expertisecentrum Parkinson in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van een neuroloog (vanuit het Franciscus Vlietland ziekenhuis of een ander ziekenhuis) nodig.