Zorgvisie

Uw eigen leefstijl kunnen voortzetten in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat is waar wij dagelijks naar streven! Zowel voor bewoners van onze locaties als voor onze cliënten in de thuissituatie. Onze visie luidt dan ook: ‘Zo gewoon mogelijk’. 

Zo gewoon mogelijk

Onder het motto ‘Zo gewoon mogelijk’ gaan we uit van uw specifieke achtergrond: uw gewoonten, wensen en behoeften zijn voor ons richtinggevend. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  • kwaliteit van leven (een zinvolle levensinvulling)
  • keuzemogelijkheden
  • zo veel mogelijk regie houden op uw eigen leven.

Gastvrije zorg

We zetten ons ten volle in voor gastvrije zorg, zodat u zich als bewoner of cliënt welkom voelt en zo gewoon mogelijk uw dagelijkse bezigheden kan (blijven) voortzetten.

Onze medewerkers hebben een open en geïnteresseerde houding en luisteren aandachtig als u (of uw mantelzorg, een gast, een collega) iets te vertellen heeft.

We hebben aandacht en begrip voor uw situatie, voor hoe u uw situatie beleeft en voor waar u eventueel mee zit.

Vaartland

Kernwaarden

Onze identiteit is geënt op de volgende kernwaarden:

  • deskundig, zorgvuldig en met respect voor privacy
  • oprecht, eerlijk, betrokken en betrouwbaar
  • met inzet en passie
  • met tijd en middelen voor gezelligheid en welbevinden.

 
Daar zetten we ons dan ook ten volle voor in!

TOF-wijkverpleging

Er worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, tenzij

Binnen de Frankelandgroep passen we bij bewoners op de psychogeriatrische zorgafdelingen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe (bijvoorbeeld bij onrust of valgevaar), tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en alternatieven zijn geprobeerd. We streven ernaar om deze bewoners zoveel mogelijk in vrijheid (en zo gewoon mogelijk) te laten leven.

Daarbij gaat het om voortdurend, in samenspraak met de mantelzorgers, een goede afweging te maken tussen gezond leven met voldoende beweging en vrijheid enerzijds (waarbij risico’s worden aanvaard) en anderzijds het willen voorkomen/beperken van mogelijke risico’s.

Zorg en behandeling rondom het levenseinde

De Frankelandgroep heeft ten aanzien van zorg en behandeling rondom het levenseinde een duidelijk beleid. Het welbevinden van de bewoner en de keuzes die door de bewoner of zijn mantelzorgers worden gemaakt staan altijd centraal. Dus ook wanneer duidelijk is dat het levenseinde nadert.