Zorgvisie

Uw eigen leefstijl kunnen voortzetten in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat is waar wij dagelijks naar streven! Zowel voor bewoners van onze locaties als voor onze cliënten in de thuissituatie. Onze visie luidt dan ook: ‘Zo gewoon mogelijk’.

Zo gewoon mogelijk

Onder het motto ‘Zo gewoon mogelijk’ gaan we uit van uw specifieke achtergrond: uw gewoonten, wensen en behoeften zijn voor ons richtinggevend. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  • kwaliteit van leven (een zinvolle levensinvulling)
  • keuzemogelijkheden
  • zo veel mogelijk regie houden op uw eigen leven.

Gastvrije zorg

We zetten ons ten volle in voor gastvrije zorg, zodat u zich als bewoner of cliënt welkom voelt en zo gewoon mogelijk uw dagelijkse bezigheden kan (blijven) voortzetten.

Onze medewerkers hebben een open en geïnteresseerde houding en luisteren aandachtig als u (of uw mantelzorg, een gast, een collega) iets te vertellen heeft.

We hebben aandacht en begrip voor uw situatie, voor hoe u uw situatie beleeft en voor waar u eventueel mee zit.

Vaartland

Kernwaarden

Onze identiteit is geënt op de volgende kernwaarden:

  • deskundig, zorgvuldig en met respect voor privacy
  • oprecht, eerlijk, betrokken en betrouwbaar
  • met inzet en passie
  • met tijd en middelen voor gezelligheid en welbevinden.

 
Daar zetten we ons dan ook ten volle voor in!

Onvrijwillige zorg

We hebben terughoudend beleid ten aanzien van onvrijwillige zorg bij bewoners met de diagnose dementie. Denk hierbij aan het gebruik van bedhekken, een tafelblad op de rolstoel of medicijnen bij onrust. Dit passen we niet toe, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en we alternatieven hebben geprobeerd. In samenspraak met de mantelzorgers maken we voortdurend een goede afweging tussen enerzijds kwaliteit van leven (gezond leven met voldoende beweging en vrijheid, waarbij risico’s worden aanvaard) en anderzijds het willen beperken/voorkomen van mogelijke risico’s.

Zorg en behandeling rondom het levenseinde

We hanteren een duidelijk beleid ten aanzien van zorg en behandeling rondom het levenseinde. Het welbevinden van de bewoner en de keuzes die door de bewoner of mantelzorger(s) worden gemaakt, staan altijd centraal. Dus ook wanneer duidelijk is dat het levenseinde nadert.