Kwaliteit van zorg

TOF-wijkverpleging

PREZO Gouden keurmerk in de zorg

Alle locaties van de Frankelandgroep en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep zijn in het bezit van het PREZO Gouden keurmerk in de zorg.

Daarnaast heeft de Frankelandgroep diverse onderscheidingen gekregen op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim.

lees meer over onderscheidingen

Draagt u ons een warm hart toe?

Draagt u ons een warm hart toe?

Spreek dan uw waardering uit over onze locaties of Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep!

ZorgkaartNederland is een belangrijke website in Nederland waar belangstellenden zich, op basis van reviews van andere mensen, kunnen oriënteren op bijvoorbeeld een hulpverlener of zorginstelling. Belangstellenden kunnen deze reviews lezen en zich een beeld vormen hoe bijvoorbeeld de zorg en behandeling van de Frankelandgroep wordt ervaren. De reviews kunnen op deze manier helpen bij het maken van een keuze voor een hulpverlener of zorginstelling.

Wij ondersteunen ZorgkaartNederland (initiatief van Patiëntenfederatie Nederland) van harte en hopen dat u voor de Frankelandgroep ook een waardering wilt plaatsen.

Frankeland - korsakov

Klanttevredenheid

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Facit voert één keer per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit bij de Frankelandgroep. Facit onderzoekt wat bewoners/cliënten en contactpersonen vinden van de zorg- en dienstverlening van de Frankelandgroep.

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek wordt bij bewoners/contactpersonen nagevraagd of zij, op een schaal van 0-10, de zorginstelling zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Deze schaal loopt van zeer waarschijnlijk niet (0) tot zeer waarschijnlijk wel (10).

Meer informatie

TOF-wijkverpleging

Basisveiligheid

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2017 bij alle zorgorganisaties een vragenlijst uitgezet over de zorg die zij in 2016 leverden. U kunt hierbij denken aan zorgaspecten, zoals het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

De uitkomsten met betrekking tot de basisveiligheid van de locaties van de Frankelandgroep zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl. Hieronder vindt u per locatie de directe link naar de kwaliteitsonderzoeken: