Ondertekening anterieure overeenkomst voor nieuwbouw HavenVeste

Geplaatst: 18 maart 2021
Impressie Frankeland HavenVeste nieuwbouw

De overeenkomst die de bouw van HavenVeste mogelijk moet maken, is 16 maart 2021 getekend door wethouder Fahid Minas van de gemeente Schiedam en Ben de Koning, in bijzijn van wethouder Patricia van Aaken.

Het betreft een anterieure exploitatieovereenkomst. In die overeenkomst maken de Frankelandgroep en de gemeente Schiedam afspraken over de ontwikkeling en realisatie van HavenVeste door de Frankelandgroep. Daarbij gaat het om zaken als aanvraag bestemmingsplanwijziging, bouwrijp maken, grondruil, duurzaamheidseisen etc.

Daarmee geeft de gemeente Schiedam 'groen licht' voor de voor Schiedam dringend gewenste uitbreiding van 62 zorgwoningen.

Ondertekening anterieure overeenkomst voor nieuwbouw HavenVeste

Om het groeiende tekort aan verpleeghuisplaatsen en ouderenwoningen te bestrijden is enkele jaren geleden tussen de gemeente Schiedam, DSW, Woonplus, Argos en de Frankelandgroep het pact Wonen en Zorg gesloten. Met HavenVeste geeft de Frankelandgroep daaraan nu een eerste concrete invulling.

Als alles volgens planning verloopt start de bouw van HavenVeste in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de onder HavenVeste te realiseren parkeerkelder zal de bouw zeker 2 volle jaren vergen.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11