HavenVeste (nieuwbouw)

Op de voormalige terreinen en opstallen van Kalfsbeek, het complex tussen onze locatie Frankeland en de Havenbogen aan de Nieuwe Haven, heeft de Frankelandgroep het voornemen tot nieuwbouw. Het is de bedoeling om hier onder andere 62 zorgwoningen en diverse voorzieningen (waaronder uitbreiding restaurant, nieuwe fysiotherapie- en beweegruimte) te realiseren.

Met deze nieuwbouwplannen - HavenVeste genaamd - willen we als Frankelandgroep bijdragen aan een oplossing voor de lange wachtlijsten in Schiedam voor verpleeghuisplaatsen en woningen met zorg in de nabijheid.

Op deze pagina vertellen we u graag meer over waarom we gaan uitbreiden en wat we precies van plan zijn. Daarnaast houden we u op de hoogte van hoe de planning eruit ziet.

Bekijk video SCHIE TV

HavenVeste (nieuwbouw)

Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam
Tel. 010 - 426 49 25

Impressies HavenVeste

Bekijk hier een aantal impressies van nieuwbouw HavenVeste (PDF)

Notitie HavenVeste

Nieuwbouw HavenVeste Schiedam

Waarom gaan we uitbreiden?

Nu al staan ruim 180 ouderen bij ons op de wachtlijst voor een verpleeghuisplaats en meer dan 950 ouderen wachten op een woning met zorg. Dat zijn dus meer dan 1.150 personen die nu ergens wonen waar ze niet op hun plek zijn of zich in ieder geval niet op hun plek voelen. Van deze groep zullen we met onze huidige capaciteit in het gunstigste geval zo’n 40%  kunnen helpen.

Deze aantallen zijn zorgelijk, vooral als je nagaat dat het aantal 80-plussers in Schiedam de komende vijftien jaar met zo'n veertig procent gaat stijgen! Als maatschappelijke onderneming - al 170 jaar gevestigd in Schiedam - voelen we ons verplicht om bij te dragen aan oplossingen voor dit groeiende tekort aan voorzieningen voor zorgbehoevende ouderen. Dus zochten en zoeken we uitbreiding!

 

Nieuwbouw HavenVeste Schiedam

Hoe zien de nieuwbouwplannen eruit?

De voorgenomen nieuwbouw omvat de volgende onderdelen:
 
 • Parkeerkelder
  Een parkeerkelder met 31 parkeerplaatsen en 41 bergingen.
   
 • Woongebouw
  Langs de Nieuwe Haven komt een woongebouw, bestaande uit een begane grond met algemene functies en daarboven vijf verdiepingen met tien woningen per etage.
   
 • Tussenlid
  Tussen Frankeland en de nieuwbouw langs de Nieuwe Haven komt een tussenlid, bestaande uit een begane grond met algemene functies (met name uitbreiding van de brasserie) en vier verdiepingen met drie woningen per etage. Bovenop de vierde verdieping komt een dakterras en een verbindingsgang.
   
 • Binnenblok
  In het binnengebied tussen het woongebouw aan de Nieuwe Haven en het tussenlid komt - verbonden middels een atrium - een binnenblok met een begane grond en drie verdiepingen. In dit bouwdeel komen met name de nieuwe fysio- en beweegruimten plus kantoren. Hierdoor kunnen de kantoren in het huidige Frankeland weer teruggebouwd worden tot vermoedelijk tien verpleeghuisplaatsen.

De 62 woningen in HavenVeste variëren in grootte van 45 tot 60 m2. Het zijn volwaardige woningen, die we vanwege de groeiende druk op de wachtlijst (voorlopig) gaan gebruiken voor met name somatische verpleeghuiszorg.

Nieuwbouw HavenVeste Schiedam

Hoe ziet de planning eruit?

In 2021 heeft de sloop plaatsgevonden. Vervolgens is begin 2022 aan drie aannemers om een prijsopgave gevraagd, een zogenoemde aanbesteding. Echter, gezien de huidige toestand van de wereld, is tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat er te veel onzekerheden zijn om op dit moment tot een succesvolle aanbesteding te komen. Vandaar dat met ieders begrip en instemming is besloten om de aanbesteding tijdelijk stil te leggen.

Als datum voor hervatting wordt voorlopig – want afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld – 1 november 2022 gehanteerd, waarbij dan 16 januari 2023 de nieuwe uiterste datum wordt waarop de aannemers offerte uit gaan brengen.

Dit betekent o.a. dat de start bouw van HavenVeste op z’n vroegst eind 2023 zal plaatsvinden.

Lees hier het nieuwsbericht over het uitstellen van de aanbesteding.

Inschrijven voor wonen in HavenVeste is niet mogelijk; HavenVeste zal worden bestemd voor verpleeghuiszorg.

 

SCHIE TV: Zo gaat de nieuwbouw van Frankeland eruitzien