Informatieavond omwonenden over nieuwbouw HavenVeste

Geplaatst: 29 januari 2020
Informatieavond HavenVeste voor omwonenden

In maart 2019 bereikten we als Frankelandgroep overeenstemming over de koop van de terreinen en opstallen van Kalfsbeek, het complex tussen onze locatie Frankeland en de Havenbogen aan de Nieuwe Haven. Sindsdien zijn we achter de schermen in volle vaart verder gegaan met het uitwerken van de nieuwbouwplannen, HavenVeste genaamd. Om ook omwonenden uit de wijk te betrekken bij onze plannen, organiseerden we op woensdag 29 januari 2020 voor hen een informatie-/inloopbijeenkomst in Frankeland.

Eerste contouren Voorlopig Ontwerp

Tijdens de informatieavond vertelden we geïnteresseerde bewoners van de Havenbogen en omwonenden uit de wijk over onze plannen en de planning zoals die er nu uit ziet. Op informatiepanelen konden we hen de eerste contouren van een 'Voorlopig Ontwerp' laten zien; het is zeker nog niet af, maar het geeft een beeld van wat we van plan zijn.

impressie nieuwbouw HavenVeste  impressie nieuwbouw HavenVeste

De bijeenkomst was goed bezocht en de ongeveer 75 aanwezige omwonenden reageerden enthousiast op de plannen. Ze begrijpen de urgentie van de uitbreiding: als Frankelandgroep willen én voelen we ons als maatschappelijke organisatie verplicht om bij te dragen aan een oplossing voor de lange wachtlijsten in Schiedam voor verpleeghuisplaatsen en woningen met zorg in de nabijheid.

Ook vroegen omwonenden aandacht voor de parkeerdruk en de overlast en veiligheid tijdens de geplande werkzaamheden. We vertelden hen onder andere over de beoogde parkeerkelder die we onder de nieuwbouw willen realiseren. Daarnaast vinden ook wij het van groot belang dat de nieuwbouw veilig en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en omwonenden zal worden uitgevoerd.

We houden u graag op de hoogte!

Om iedereen die geïnteresserd is in HavenVeste goed op de hoogte te houden van de planning en de uitwerking van de plannen, hebben we een informatiepagina aangemaakt op onze website: frankelandgroep.nl/havenveste. Hier vertellen wij u graag meer over waarom we gaan uitbreiden, wat we precies van plan zijn en wat de huidige status is.

Voor de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen tijdens deze bijeenkomst, klik hier

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11