Locatie Frankeland gaat uitbreiden!

Geplaatst: 28 maart 2019
Nieuwbouw Frankeland
Deze week hebben we met de eigenaren van het complex tussen onze locatie Frankeland en de Havenbogen aan de Nieuwe Haven overeenstemming bereikt over koop. Momenteel bevinden zich daar een Shellshop, een benzinestation, een garage, een bowlingbaan, een feestzaal en een autoshowroom. De koop van dit complex betekent dat we als Frankelandgroep kunnen bijdragen aan een oplossing voor de lange wachtlijsten voor verpleeghuisplaatsen en woningen met zorg in de nabijheid. Nu al staan 180 ouderen bij ons op de wachtlijst voor een verpleeghuisplaats en meer dan 900 ouderen wachten op een woning met zorg. Deze aantallen zijn zorgelijk, vooral als je nagaat dat het aantal 80-plussers in Schiedam tot 2040 nog met bijna tachtig procent toeneemt! Daar willen we graag iets aan doen.  

Nieuwbouwplannen

Hoe zien de nieuwbouwplannen eruit? We zijn van plan om twee gebouwen te plaatsen: een gebouw dat aansluit op de Havenflat met een begane grond en daarboven vijf bouwlagen. En een gebouw dat uitkijkt op molen De Walvisch aan de Westvest, ook bestaande uit een begane grond en vijf bouwlagen. Deze gebouwen willen we als volgt gaan benutten:  
 • Nieuwbouw van 62 appartementen
  In de vijf bouwlagen van beide gebouwen komen 64 appartementen die in grootte variëren van 57 tot 76 m2. Ze worden uitgevoerd als zelfstandige woningen en we gaan ze gebruiken als verzorgings- en /of verpleeghuisplaatsen en als huurwoningen in combinatie met Plus Wonen.
   
 • Uitbreiding van onder andere de Brasserie
  De begane grondetages van beide gebouwen gaan we gebruiken voor uitbreiding van de Havenzaal / de Brasserie en andere ontmoetingsruimten.
   
 • Parkeergarage
  Aan de binnenkant van de haaks op elkaar staande nieuwe gebouwen komt een parkeergarage.
   
 • Nieuwe ruimte voor fysiotherapie
  Boven de parkeergarage komen drie bouwlagen, met onder andere ruimte voor fysiotherapie, beweegruimtes en kantoren. Momenteel bevinden die zich op de tweede etage van de Pleinflat, waardoor we deze ruimtes bij afronding van de nieuwbouw weer kunnen ombouwen naar verpleeghuisplaatsen.

Waarom gaan we uitbreiden?

Als maatschappelijke organisatie met als kerntaak zorg- en dienstverlening aan ouderen, voelen we ons zowel geroepen als moreel verplicht om bij te dragen aan een oplossing voor de zorgelijk lange wachtlijsten in Schiedam. Met de uitvoering van de nieuwbouwplannen gaan we een bijdrage leveren aan een oplossing voor dit probleem. Dat doen we overigens met heel veel enthousiasme en plezier!

Hoe ziet de planning eruit?

Vanwege een aantal verplichtingen van de huidige eigenaren van het complex, zal de levering pas in februari 2021 plaatsvinden. Vanaf de sloop is er ongeveer twee jaar nodig voor de bouw, zodat de oplevering en ingebruikname worden verwacht in de eerste helft van 2023. Deze tussenliggende periode hebben we hard nodig voor onder andere het realiseren van de benodigde bestemmingsplanwijzigingen, het uitwerken van de plannen en het verkrijgen van sloop- en bouwvergunningen.

Inschrijving

Gezien de termijn van naar verwachting vier jaar waarop de nieuwbouw opgeleverd en in gebruikgenomen zal worden, is inschrijving voor een van de 64 appartementen op dit moment nog niet mogelijk.

Een eerste indruk?

We zijn nog volop aan de praat met de architect en de gemeente over zaken als de hoogte en 'de looks' van de voorgenomen nieuwbouw. Het is dus met de nodige 'slagen om de arm' dat we hieronder een impressie geven:

(klik op afbeelding om te vergroten)

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11