Zevenmaal behoud van PREZO gouden keurmerk voor de Frankelandgroep

Geplaatst: 27 oktober 2023

In november 2022 mochten wij voor al onze locaties én Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep een PREZO gouden keurmerk in ontvangst nemen. Deze week was het tijd voor de tussentijdse audits. Tijdens deze tussentijdse audits wordt getoetst of het gouden keurmerk behouden mag worden. En met fantastisch resultaat, mogen we wel zeggen!

Zowel de locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh, Vaartland als Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (zowel voor wijkverpleging als voor huishoudelijke hulp) blijven het gouden keurmerk behouden.

Een resultaat waar wij enorm trots op zijn en wat uiteraard voortkomt uit de fantastische prestaties van alle medewerkers en vrijwilligers!  

Zo kregen zij o.a. prachtige complimenten over de wijze waarop zij persoonsgerichte zorg verlenen, de (aandacht voor de) informatievoorziening naar onze bewoners, cliënten en hun mantelzorgers en cliëntveiligheid.

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

De PREZO gouden keurmerken worden verleend door Perspekt. Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn.

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11