PREZO-audits resulteren in zeven gouden keurmerken

Geplaatst: 11 november 2022

Fantastisch nieuws voor al onze collega’s na een spannende week. Want ook dit jaar hebben zowel onze locaties Frankeland, Harg Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland als ook Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (wijkverpleging en huishoudelijke hulp) het gouden PREZO-keurmerk behaald.

Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn en wat uiteraard voortkomt uit de fantastische prestaties van onze medewerkers en vrijwilligers! 

Wat houdt PREZO precies in?

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en is een werk- en denkmodel, ontwikkeld door kwaliteitsinstituut Perspekt. Het biedt zorgaanbieders handvatten voor het opzetten en waarborgen van kwaliteitsstandaarden of, heel praktisch gezien, voor het leveren van de best mogelijke zorg.

Daarom legt PREZO de focus bewust ook niet op protocollen of systemen maar toetst vooral de ervaringen van bewoners en cliënten met onze zorg- en dienstverlening. Onze prestaties op het gebied van bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg, cliëntveiligheid en kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten worden hierbij getoetst.

Op basis van deze kwaliteitseisen voeren auditoren van Perspekt eens in de drie jaar een grote PREZO-audit uit. Behaalde gouden keurmerken zijn drie jaar geldig en worden jaarlijks in kleinere audits gecontroleerd.

De auditweek

Van 7 t/m 10 november was het dan ook spannend: dagelijks onderzocht de auditcommissie - bestaande uit bedrijfskundigen, verpleegkundigen, organisatieadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen en andere deskundigen - uitgebreid of we aan de prestaties van het kwaliteitssysteem PREZO voldoen.

Dit deden ze aan de hand van gesprekken met medewerkers en vrijwilligers, bewoners, cliënten of mantelzorgers, door mee te lopen in dagelijkse werkzaamheden en door observaties. Daarnaast kregen de auditoren inzicht in onze systemen, rapportages en notulen en de wijze waarop wij als organisatie continu leren en verbeteren.

Het oordeel van de auditoren was uiterst positief: we ontvingen onder andere complimenten over onze zorgvisie, diverse initiatieven en het uitgevoerde beleid: “De Frankelandgroep is een hele solide organisatie, met een duidelijk sociaal gezicht en het is helder dat de Frankelandgroep de zaakjes op orde heeft. Zoals op het gebied van de kwaliteit van medewerkers, het kwaliteitssysteem, management en governance en bedrijfsresultaten.”

Kortom, een geweldig succesmoment voor onze organisatie en een mooie afsluiter van deze week!

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11