Zeven PREZO gouden keurmerken na spannende auditweek

Geplaatst: 08 november 2019

In de week van 4 t/m 8 november hebben we zeven PREZO gouden keurmerken mogen ontvangen: voor onze locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland én voor Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (zowel voor wijkverpleging als voor huishoudelijke hulp). 

De keurmerken worden verleend door kwaliteitsinstituut Perspekt en geven aan dat we als Frankelandgroep persoonsgerichte zorg verlenen en continue blijven leren.

We zijn blij met het resultaat en trots op onze medewerkers en vrijwilligers die elke dag voor onze bijna 600 bewoners en 1400 thuiszorgklanten het verschil maken!

 

Spannende en drukke auditweek

Tijdens de auditweek hadden we dagelijks minimaal drie en maximaal vijf auditoren van Perspekt over de vloer. Deze auditcommissie – bestaande uit bedrijfskundigen, verpleegkundigen, organisatieadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen en andere deskundigen – constateerde dat onze hele organisatie, van boven tot beneden en in alle disciplines, is doordrongen van onze filosofie 'zo gewoon mogelijk'.

Dagelijks kregen we een stortvloed aan complimenten. De auditoren zagen grote betrokkenheid en enthousiasme. Ze merkten dat de medewerkers van de Frankelandgroep er plezier in hadden om aan onbevangen personen te laten zien waar ze mee bezig zijn en waarom. Van bewoners en mantelzorgers hoorden ze grote tevredenheid.

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

Op www.perspekt.nu vindt u meer informatie over het PREZO gouden keurmerkPerspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? 

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (wat mag u als bewoner of mantelzorger verwachten van verpleeghuiszorg?).

De Gouden Keurmerken die wij deze week hebben mogen ontvangen, hebben een geldigheid van drie jaar, maar de kwaliteit wordt jaarlijks met korte APK-achtige audits gecontroleerd.

Proost op PREZO gouden keurmerk in Harg-Spaland!
Naarmate de week verstreek en er weer goud werd toegekend, werd de stemming steeds feestelijker. 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11