Samenwerking met Schiedams LEF: 'to be continued'

Geplaatst: 19 juli 2019
Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Eind 2018 zijn we als Frankelandgroep een samenwerking aangegaan met Schiedams LEF. Een Schiedamse organisatie die (seksuele) diversiteit blijvend onder de aandacht brengt bij onder andere basisscholen en (zorg)professionals. Inmiddels heeft een groot aantal van onze medewerkers en vrijwilligers kennisgemaakt met de dames van Schiedams LEF. Binnen de Frankelandgroep gaven zij maar liefst 41 workshops!

Workshop deskundigheidsbevordering LHBTI

Tijdens de workshops van Schiedams LEF krijgen de deelnemers achtergrondinformatie over LHBTI door de jaren heen en hoe je dit bespreekbaar maakt met ouderen. Veel oudere mensen gaan terug 'in de kast' als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen. Uit angst om buitengesloten te worden of uit schaamte. 

Geboortespel
De deelnemers spelen ook het Geboortespel. Een door Schiedams LEF bedacht en ontwikkeld spel, met als doel de deelnemers te laten ervaren dat het geen keus is hoe je geboren wordt. Ben je bij je geboorte een jongen, meisje, hetero, homo, bi, transgender, rijk, arm, Moslim, Christen of atheïst? Als iets duidelijk wordt bij het Geboortespel, dan is het dat dit factoren zijn die je als baby niet zelf kunt bepalen.

Door de workshops leren onze medewerkers en vrijwilligers beter om te gaan met roze ouderen. Na een succesvolle evaluatie van de workshops hebben we afgesproken om de samenwerking na de zomerperiode voort te zetten! Schiedams LEF zal dan onder andere aansluiten bij bewonersoverleggen en familieavonden voor de psychogeriatrische afdelingen.

Roze Salon

Binnen de Frankelandgroep besteden we al een aantal jaar speciale aandacht aan ouderen met diverse seksuele geaardheden. Met name de oprichting van de Roze Salon is hierin een grote stap geweest. Maandelijks bieden we een gevarieerd programma, met diverse thema's: serieuze thema’s als ‘veiligheid’ en ‘mindfulness’, maar vanzelfsprekend is er ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning. In maart 2018 ontvingen we vol trots de Jillis Opsteker voor onze Roze Salon.

Klik hier voor meer informatie over de Roze Salon en de actuele agenda.

Certificaat Roze Loper

Dit jaar gaan we de focus op roze zorg verder uitbreiden, met uiteindelijk de wens om het certificaat Roze Loper aan te vragen. Hiermee laten we als organisatie zien dat we werken aan een open en tolerante cultuur, bejegening, beleid en ondersteuning voor roze ouderen.

Zo komen we steeds een stap dichter bij sociale acceptatie en diversiteit, zodat bewoners en cliënten zich meer gezien voelen en zich veilig voelen in hun seksuele en genderidentiteit. Zo gewoon mogelijk dus!

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11