Sloop van panden aan Nieuwe Haven 229 t/m 241 gestart

Geplaatst: 20 april 2021
Sloop van panden aan Nieuwe Haven gestart

De sloop van de panden aan de Nieuwe Haven 229 t/m 241, ten behoeve van de realisatie van HavenVeste, is gestart. De omwonenden zijn vandaag per brief door ons op de hoogte gebracht.

Inmiddels is in opdracht van de vorige eigenaar onder andere het Shellstation ontmanteld. Vanaf 23 april aanstaande wordt er gestart met de sloop van genoemde panden.

Rond de te slopen panden zullen bouwhekken geplaatst worden, volgens afspraak met de gemeente Schiedam. Er wordt gestart met asbestsanering conform wettelijke regelgeving en de voorsloop aan de binnenzijde van de panden. Deze werkzaamheden zullen in principe vrijwel geen overlast veroorzaken. Vervolgens worden de te slopen panden handmatig los gesloopt van de te handhaven bebouwing. Daarna volgt de sloop van de boven- en onderbouw van de panden met behulp van een grote rupskraan met sorteergrijper en/of betonschaar.

De komende dagen vinden de voorbereidende werkzaamheden, de asbestsanering en het inwendig slopen van de panden plaats. Ten slotte worden de panden machinaal gesloopt. De verwachting is dat de sloop eind juli gereed zal zijn.