Publicatie personele inzet en personele samenstelling van de Frankelandgroep 2018

Geplaatst: 30 juni 2017

Wij hebben onze visie op de personele inzet van onze medewerkers en de samenstelling van ons medewerkersbestand voor u op een rij gezet. Daarmee kunt u zich een beeld vormen op welke wijze wij invulling geven aan ons personeelsbeleid en goede kwaliteit van zorg willen realiseren.

Klik hier voor de visie van de Frankelandgroep op de personele inzet binnen haar zorglocaties (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en gegevens over de personele samenstelling.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11