Ondertekening intentieovereenkomst nieuwbouwtraject

Geplaatst: 20 augustus 2019
Ondertekening intentieovereenkomst nieuwbouwtraject

Vandaag tekenden Fahid Minhas (wethouder gemeente Schiedam), Pascal Sansen (projectleider gemeente Schiedam), Ben de Koning (bestuurder Frankelandgroep) en Pepita Breugem (directeur beheer Frankelandgroep) een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het aan de Nieuwe Haven gelegen benzinestation en de naastgelegen gebouwen (Shellshop, garage, bowling en showroom).

Hiermee is de nieuwbouw van 60 à 65 ouderenwoningen en faciliteiten voor de Frankelandgroep een volgende fase in gegaan!

Samenwerking met gemeente Schiedam

In de ontwikkeling van de nieuwbouw, die we voorlopig HavenVeste noemen, trekken we als Frankelandgroep op met de gemeente Schiedam. Gezamenlijk willen we bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan verpleeghuisplaatsen en ouderenwoningen in Schiedam.

  

Planning

Het ontwerp van de nieuwbouw wordt nu verder uitgewerkt, waarna we de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan gaan opstarten. De werkelijke levering vindt plaats op 1 februari 2021. Tot die tijd werken we onder andere aan de uitwerking van de nieuwbouw, de bestemmingsplanwijziging en de voorbereidingen voor de bouw. Als we in februari 2021 met de sloop/nieuwbouw kunnen starten, dan is het mogelijk om het geheel vóór eind 2023 op te leveren.