Mooie resultaten Coach2Move-project

Geplaatst: 15 oktober 2018
Coos Camphens (92) kan weer zingen

Dankzij een behandeling met de Coach2Move-aanpak door Karin Bosma, geriatriefysiotherapeut bij de Frankelandgroep, lukte het de 92-jarige heer Campfens om de 28 treden van de Liduina Basiliek in Schiedam weer te beklimmen!

Wat is Coach2Move?

Coach2Move is een patientgerichte aanpak voor ouderen met mobiliteitsproblemen. De fysiotherapeut gaat hierbij uitgebreid in op de specifieke wensen van de oudere. "Natuurlijk weet iedereen wel dat bewegen goed voor je is. Maar die kennis zet mensen nog niet in beweging. Je moet bij elke patiënt achterhalen wat hij of zij de moeite waard vindt om wél voor in beweging te komen.", aldus Karin.

Lichamelijk actiever en minder kwetsbaar

De behandeling van de heer Campfens was onderdeel van het vervolgonderzoek van het Radboudumc, waarin onderzocht werd of de Coach2Move-aanpak door een geriatriefysiotherapeut beter werkt, met minder behandelingen, dan reguliere fysiotherapie. Voor het onderzoek zijn twee groepen ouderen vergeleken: een Coach2Move-groep en een groep met reguliere fysiotherapie. 

Zes maanden na de start van de behandeling zijn resultaten gemeten. Uit de resultaten bleek dat beide groepen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar vooruit gingen, maar dat de Coach2Move-groep meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar bleek dan de groep met reguliere fysiotherapie.

ZonMw publiceerde een mooi artikel over de behandeling van de heer Campfens door Karin Bosma: 'Coos Campfens (92) kan weer zingen'.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11