Zevenmaal (behoud van) goud voor de Frankelandgroep

Geplaatst: 16 november 2017

Vandaag heeft onze locatie Harg-Spaland het PREZO Gouden keurmerk in de zorg behaald! Hiermee is Harg-Spaland een van de eerste zorgorganisaties in Nederland, die getoetst is op basis van het nieuwe PREZO kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem sluit aan op het verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Prezo Gouden KeurmerkIn tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van bewoners en hun mantelzorgers met de zorg als vertrekpunt. Drie auditoren van Stichting Perspekt waren te gast bij Harg-Spaland en voerden gesprekken met zowel medewerkers, bewoners, vrijwilligers en de voorzitter van de Cliëntenraad. Daarnaast liepen de auditoren vooral in de praktijk mee om te onderzoeken of de zorg aan bewoners persoonsgericht wordt gegeven.

De auditoren waren onder de indruk van de enthousiaste medewerkers, de hoge klanttevredenheid, zorgdossiers die actueel en op orde waren en de aandacht die er is voor persoonsgerichte zorg. Ze gaven aan dat we goed kijken naar wat de bewoner wenst en nodig heeft en dit dan vervolgens ook 'gewoon' doen.

Zesmaal behoud van goud!

Het PREZO gouden keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit. Locaties Frankeland (verpleeghuis en zorgcentrum), Jacobs Gasthuis, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (Zorg Thuis en hulp bij het huishouden) kregen deze week na zes tussentijdse audits te horen dat zij elk hun gouden status mogen behouden. Locatie Schiewaegh had eerder dit jaar al een tussentijdse audit met als resultaat behoud van goud.

Uitslagen die we met trots en blijdschap in ontvangst hebben genomen!

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11