Privacyverklaring

Geplaatst: 24 mei 2018
Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Middels onze privacyverklaring willen wij u laten weten hoe de Frankelandgroep omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en met welk doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde verplichtingen heeft en dat degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten heeft. Daarnaast gelden er voor de gezondheidszorg nog specifieke regels, die onder andere vermeld staan in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De Frankelandgroep heeft een privacyreglement opgesteld, waarin de verplichtingen van de Frankelandgroep en de rechten van cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) uitgebreid staan beschreven.

De privacyverklaring op onze website is een vereenvoudigde weergave van ons privacyreglement. Wij leggen hierin uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Download privacyverklaring

Voor vragen over het privacyreglement van de Frankelandgroep kunt u uiteraard contact met ons opnemen.