Uitslagen cliëntenraadpleging om trots op te zijn!

Geplaatst: 23 augustus 2021

In de maanden juni en juli 2021 heeft onderzoeksbureau Facit onderzocht wat bewoners/cliënten en vertegenwoordigers zorg vinden van onze zorg- en dienstverlening. Deze cliëntenraadpleging omvatte meerdere thema’s waar zij hun mening over konden geven. Denk hierbij aan thema’s zoals afspraken en overleg, communicatie, contact met medewerkers, deskundigheid, woon- en leefomstandigheden, activiteiten/welzijn en maaltijden.

De cliëntenraadpleging is afgenomen bij:

 • somatische bewoners van onze locaties (met interviews);
 • vertegenwoordigers zorg van de psychogeriatrische bewoners van onze locaties (met vragenlijsten);
 • cliënten van de Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep die ondersteuning bij het huishouden ontvangen (met vragenlijsten).

En de uitkomsten? Daar zijn wij heel blij mee!

In de tabel hieronder zie je de NPS-scores op een rijtje. De NPS staat voor Net Promoter Score en deze score geeft het percentage bewoners/cliënten en vertegenwoordigers dat een 8, 9 of 10 voor de Frankelandgroep heeft gegeven.

Top 3 positieve beoordelingen


Bewoners

 • bewoners voelen zich veilig binnen de locatie
 • zorgmedewerkers nemen gezondheidsklachten van bewoner serieus
 • zorgmedewerkers werken vakkundig.

Vertegenwoordigers zorg

 • maaltijden (genoeg tijd om te eten en maaltijden zien er verzorgd uit)
 • vertegenwoordigers weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen en problemen
 • zorgmedewerkers nemen gezondheidsklachten van bewoner serieus.

Cliënten met ondersteuning bij het huishouden

 • bejegening door de huishoudelijk medewerker
 • betrouwbaarheid van de huishoudelijk medewerker
 • effectiviteit van de huishoudelijke ondersteuning (rekening houden met wat de cliënt wel en niet meer zelf kan en cliënt kan zich dankzij ondersteuning beter redden en meer dingen doen die hij/zij belangrijk vindt).

Minst positieve antwoorden


Bewoners

 • beschikbaarheid personeel (30% van de geïnterviewde bewoners geeft dit aan).

Vertegenwoordigers zorg

 • activiteiten sluiten onvoldoende aan op wat de bewoner leuk vindt (29% van de vertegenwoordigers zorg geeft dit in de vragenlijst aan).

Cliënten TOF wijk

 • afspraken met de huishoudelijk medewerker; mondeling bespreken en evalueren van werkafspraken (12% van de cliënten geeft dit in de vragenlijst aan).

Deze aandachtspunten gaan we verder onderzoeken en mee aan de slag.  

Conclusie? 

De uitkomsten en scores liggen (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat zijn (weer) uitslagen om trots op te zijn en dat zijn we dan ook!

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11