Nieuw bestuur en directieteam m.i.v. 1 januari 2023

Geplaatst: 08 december 2022

Deze week informeert Hein van Asseldonk (voorzitter Raad van Commissarissen Frankelandgroep) alle bewoners, overige klanten, medewerkers en relaties over (de bemensing van) het nieuwe bestuur en directieteam van de Frankelandgroep.

Met ingang van 1 januari a.s. stapt de Frankelandgroep namelijk over van een éénhoofdig naar een tweehoofdig bestuur, dat zal bestaan uit Pepita Breugem (voorzitter) en Roel van Tongeren (vicevoorzitter).

Ben de Koning treedt per diezelfde datum terug als bestuurder maar blijft – als adviseur van het nieuwe bestuur en directieteam – nog wel verbonden aan de Frankelandgroep.

Naast de twee bestuurders voorziet de topstructuur nog in twee directeuren: Els Nauta, die op 1 oktober jl. is aangetreden als directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep en Natalie Harkes die op 1 januari a.s. zal aantreden als directeur beheer.

Overigens combineert Roel van Tongeren zijn bestuurstaken met de rol van directeur zorg van de locaties Schiewaegh, Harg-Spaland en Vaartland.

Hein van Asseldonk: “Wij hebben veel vertrouwen in voornoemde structuur en mensen. Ook langs deze weg wensen wij hen veel succes en werkplezier!”

Op de foto, van links naar rechts: Natalie Harkes (directeur beheer), Els Nauta (directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep), Pepita Breugem (bestuurder) en Roel van Tongeren (bestuurder/directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland).

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11