(Meer) samen doen

Geplaatst: 07 maart 2024
(Meer) samen doen

Onze samenleving vergrijst de komende twintig jaar verder; zo zal in onze regio het aantal 80- plussers bijna verdubbelen. Tegelijk neemt het aantal werkenden af. We merken dit nu al aan de krapte op de arbeidsmarkt, ook binnen de zorgsector. En door de bevolkingsopbouw weten we dat het aantal werkenden in de ouderenzorg de komende jaren niet toe zal nemen. Dit betekent dat we anders zullen moeten gaan werken om de groeiende groep ouderen alsnog de benodigde zorg te bieden. Alleen dan kunnen we als Frankelandgroep ervoor zorgen dat onze zorg- en dienstverlening voor de meest kwetsbare ouderen in Schiedam en Vlaardingen beschikbaar en kwalitatief toereikend blijft.

De afgelopen maanden hebben we daarom de uitgangspunten voor ons ‘zorgproduct’ zorg met verblijf (verzorgingshuiszorg/verpleeghuiszorg) opnieuw vastgesteld. Hierbinnen hebben we een duidelijke verdeling gemaakt van de verantwoordelijkheden tussen álle betrokkenen; zowel van ons als organisatie als van onze bewoners, vertegenwoordigers zorg en overige mantelzorgers. Het geheel maakt duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deels zijn dit bestaande afspraken die in de loop van de tijd wat zijn vervaagd en deels betreft het bijgestelde/nieuwe afspraken. Dit vraagt mogelijk ook om bijstelling van verwachtingen naar elkaar: we gaan het (meer) sámen doen.

In de eerste week van maart ontvangen onze bewoners en hun mantelzorgers hierover een brief met daarbij een uitgebreide notitie en, voor degenen die naar aanleiding hiervan nog vragen hadden, een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. 

Bent u benieuwd naar de bestaande en de bijgestelde/nieuwe afspraken?

Deze kunt u vinden op deze speciaal hiertoe ingerichte pagina: https://frankelandgroep.nl/zorgmetverblijf

 

 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11