Ook Frankelandgroep ondertekent regionaal gezondheidsakkoord

Geplaatst: 21 februari 2023

Het is inmiddels 'oud nieuws', iedereen is zich er bewust van en tóch wordt het alleen maar urgenter: de komende 20 jaar zal het aantal 80-plussers in onze regio verdubbelen, terwijl het aantal zorgprofessionals - in het gunstigste geval - gelijk zal blijven. Kortom, wanneer de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkende Nederlanders in de zorg moeten werken. Dat is op z'n zachtst gezegd onrealistisch, zowel in menskracht als in financieel opzicht.

In onze regio (de WSD-regio: Westland-Schieland-Delfland) wordt daarom gezamenlijk gewerkt aan oplossingen. Oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan. Samen. Met ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patientenorganisatie, gemeenten, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW.

Gisteren zetten ook wij als Frankelandgroep dus vol overtuiging onze handtekening onder het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Met als doel om in onze regio een omgeving te realiseren waarin men prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken én waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig.

Hierbij worden diverse uitgangspunten gehanteerd, waaronder het centraal zetten van de kwaliteit van leven van de inwoner én het in onze regio toegankelijk en beschikbaar (blijven) houden van professionele zorg in nabijheid. Hiertoe investeren we in oplossingen, binnen en buiten zorg en welzijn en werken we aan ketenoplossingen.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11