Gemeente Schiedam nodigt omwonenden uit voor informatiebijeenkomst HavenVeste

Geplaatst: 26 mei 2021

De Frankelandgroep wil haar zorgcomplex uitbreiden met 62 zorgappartementen voor ouderen. Om dit te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage.

Om omwonenden bij te praten, organiseert de gemeente een online bijeenkomst op maandag 31 mei 2021 van 19.30 tot 21.00 uur.

Op het programma o.a. een toelichting door Frankelandgroep, Kokon (architect), toelichting ontwerp bestemmingsplan door de planjurist en het beantwoorden van vragen.

Klik hier voor de uitnodiging van de gemeente Schiedam.  

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11