Frankelandgroep presenteert (Kwaliteits)Jaarverslag 2022

Geplaatst: 14 juli 2023

Het 'Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2022' en het 'Kwaliteitsjaarverslag 2022' van de Frankelandgroep staan klaar! Twee documenten waarin we, op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, verantwoording afleggen over het reilen en zeilen van de Frankelandgroep in het afgelopen jaar. Én waarin we kort vooruitblikken naar de toekomst.

Dat afleggen van verantwoording doen we – zoals gebruikelijk – met ‘cijfers en woorden’; maar wel zo kort en bondig mogelijk én in begrijpelijke taal.

De documenten

Download Jaarverslag 2022

Download Kwaliteitsjaarverslag 2022

2022 was een turbulent jaar en werd gekenmerkt door onder andere de volgende feiten:

  • Toch weer een  – gelukkig minder dan in 2020 en 2021 – door corona(leed) gekleurd jaar met de bijhorende maatregelen en beperkingen
  • O.a. vanwege corona een ziekteverzuimpercentage van 8,2%. Weliswaar lager dan het gemiddelde in de sector maar voor ons doen ongewoon hoog.
  • Het nieuwbouwproject HavenVeste werd definitief afgeblazen. Dit mede door onzekerheden en hoogoplopende kostenramingen door het conflict in Rusland en Oekraïne én de plannen van het kabinet waardoor het bijbouwen van verpleeghuisplaatsen niet langer is toegestaan.

Maar gelukkig kende het jaar ook veel hoogtepunten, te benoemen zijn onder meer:

  • Zeven gloednieuwe Gouden PREZO-keurmerken voor alle vijf zorglocaties en de twee takken (zorg en huishoudelijke hulp) van de thuiszorgdivisie.
  • Top 10 notering Best gewaardeerde ouderenzorginstellingen van Nederland van de Nederlandse Patiëntenfederatie in de categorie verpleeghuiszorg én hele mooie – ver boven het landelijk gemiddelde uitste[1]kende – resultaten bij de PREM-wijkverpleging meting naast prachtige interne tevredenheid enquête uitslagen.
  • Uitstekende resultaten bij de meting van medewerkerstevredenheid in mei 2022 door Effectory hetgeen de titel World Class Work Place oplevert
  • Onze opleidingstak (in 2019 omgedoopt in ‘Leer en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep’) draait op volle toeren en realiseert waarin we stellig geloven, zijnde het zelf opleiden en ontwikkelen van medewerkers.
  • Een zeer gezonde financiële positie (die de in het vorige punt bedoelde investeringen verantwoord mogelijk maakt)

 

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11