Frankelandgroep presenteert (Kwaliteits)Jaarverslag 2019

Geplaatst: 01 oktober 2020

Graag presenteren wij u het 'Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2019' en het 'Kwaliteitsjaarverslag 2019' van de Frankelandgroep! Twee documenten waarin we, op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, verantwoording afleggen over het door ons gevoerde kwaliteitsbeleid in 2019. Én waarin we kort vooruitblikken naar de toekomst. Geen lang boekwerk, maar kort, bondig en leesbaar!

De documenten

Download Jaarverslag 2019

Download Kwaliteitsjaarverslag 2019

Voor iedereen die geen tijd of zin heeft om zich door de boekwerkjes heen te worstelen, volgt hier een hele korte samenvatting van 2019: het was (weer) een geweldig jaar! Als we ergens kunnen ‘tekenen’ voor nog heel veel van dat soort jaren dan doen we dat graag! 

De highlights?

Daar scharen we het volgende onder!

 • Nieuwe Gouden Prezo-keurmerken voor alle 5 de zorglocaties én de 2 takken (zorg en huishoudelijke hulp) van de thuiszorgdivisie.
 • Top 10 notering beste ouderenzorginstellingen van Nederland van de Nederlandse Patiënten Federatie (en zelf hebben we uitgerekend – want op basis van waarderingen op ZorgkaartNederland – dat we van die 10 de hoogst scorende zijn) en heel mooie resultaten bij CQ-indexen, PREM wijkverpleging interne enquêtes en uitslagen mantelzorgmonitor.
 • Het 3 sterren (en dus hoogste) keurmerk Beste Werkgever 2019/2020. En begin maart jl. bleken we bovendien ‘Beste Werkgever 2019/2020’ van Nederland te zijn geworden in de categorie verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
 • Ziekteverzuim van 4,39%, waarmee we voor het zevende jaar op rij in de top 3 van best scorende zorginstellingen op het gebied van ziekteverzuim zijn gekomen.
 • We hebben het driesterren waarborgzegel fixatievrije zorginstelling toegekend gekregen.
 • Het ontwikkelde product ‘Plus Wonen’ blijft een succes, is verder ‘uitgerold’ en vindt in de regio en het land navolging.
 • Groei van onze thuiszorgdivisie TOF met zo’n 70 klanten naar circa 1370 klanten per eind 2019.
 • Een groei van de personeelsformatie met ruim 84 fte (134 personen) in 2019.
 • We hebben onze opleidingstak omgedoopt in ‘Leer- en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep’ en in formatie uitgebreid, omdat we stellig geloven in het zelf opleiden en ontwikkelen van medewerkers.
 • Een (negatief) exploitatieresultaat dat past bij de gerealiseerde plannen en dus o.a. bij de snelle(re) groei van de personeelsformatie.
 • Een gezonde financiële positie.
 • Een goede reputatie in de regio (met als schaduwzijde te lange wachtlijsten – altijd tussen de 170 en 200 personen voor onze verpleeghuisplaatsen en meer dan 900 voor onze woningen – voor kernproducten).
 • Terreinen en opstallen gekocht, waarmee we plannen hebben die het mogelijk maken iets aan de wachtlijsten te doen.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11