Frankelandgroep presenteert (Kwaliteits)Jaarverslag 2018

Geplaatst: 31 mei 2019
(Kwaliteits)Jaarverslag 2018

Graag presenteren wij u het 'Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2018' en het 'Kwaliteitsjaarverslag 2018' van de Frankelandgroep! Twee documenten waarin we, op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, verantwoording afleggen over het door ons gevoerde kwaliteitsbeleid in 2018. Én waarin we kort vooruitblikken naar de toekomst. Geen lang boekwerk, maar kort, bondig en leesbaar!

De documenten

Download Jaarverslag 2018

Download Kwaliteitsjaarverslag 2018

Voor iedereen die geen tijd of zin heeft om zich door de boekwerkjes heen te worstelen, volgt hier een hele korte samenvatting van 2018: het was (weer) een geweldig jaar!

De highlights?

Daar scharen we in ieder geval het volgende onder!

 • (Behoud) Gouden Prezo-keurmerken voor alle 5 de zorglocaties én de thuiszorgdivisie.
 • Topnotering op ZorgkaartNederland en heel mooie resultaten bij CQ-indexen, interne enquêtes en uitslagen mantelzorgmonitor.
 • Beste Werkgever 2018 in de categorie verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg én van alle branches.
 • Ziekteverzuim van 3,98%, waarmee we 2e van Nederland zijn geworden in de branche zorg.
 • Tweede plaats bij verkiezing ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2018’ regio NWN.
 • Vierde plaats bij verkiezing ‘Beste menu in de zorg 2018’.
 • Vanwege onze activiteiten voor LHBT’ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) ontvingen wij de Jillis Bruggeman opsteker.
 • Het ontwikkelde product ‘Plus Wonen’ blijft een succes en is in 2018 ‘uitgerold’ in een derde wooncomplex, te weten Groenzicht naast Spaland.
 • Groei van onze thuiszorgdivisie TOF met zo’n 140 klanten naar circa 1300 klanten per eind 2018.
 • Een groei van de personeelsformatie met 41 fte (56 personen) in 2018.
 • Opnieuw een positief exploitatieresultaat.
 • Geconsolideerd gaat het daarbij om ruim € 600.000 voor de 5 zorgstichtingen en FIST (de stichting waarin alles wat te maken heeft met opleidingen en trainingen is ondergebracht).
 • Een gezonde financiële positie.
 • Een goede reputatie in de regio (met als schaduwzijde te lange wachtlijsten – medio maart 2019 zo’n 180 personen voor onze verpleeghuisplaatsen en bijna 900 voor onze woningen – voor kernproducten).
 • Een optie op terreinen en opstallen die het wellicht mogelijk maken middels sloop/nieuwbouw iets aan de wachtlijsten te doen.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11