Frankelandgroep krijgt keurmerk Partner in sociaal ondernemen

Geplaatst: 30 november 2020

De komende twee jaar mogen wij het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen' dragen. Een keurmerk dat wij hebben ontvangen op basis van de ondertekening van het convenant Sociaal Werkpact MVS en dat Roel van Tongeren, directeur zorg van de loaties Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland, eerder deze week ondertekende. Daarnaast voldoen wij als organisatie aan de criteria die voor het keurmerk zijn opgesteld.

Wat is het keurmerk 'Partner in sociaal ondernemen'?

Met de ondertekening van het convenant geven wij als Frankelandgroep aan dat wij:

  • ons inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
  • een bewustde keuze maken om een ‘inclusieve organisatie’ te worden waar iedereen een kans krijgt ongeacht etniciteit, beperking, achtergrond enz.;
  • ons inspannen om te voldoen aan de criteria dien gelden voor het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’: het realiseren van (extra) werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk betrokken sociale ondernemers in de regio Waterweg-Noord kunnen sinds november 2020 het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ ontvangen. Dit keurmerk komt voort uit het Sociaal Werkpact MVS en wordt verstrekt aan werkgevers die zich onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Initiatiefnemer Stroomopwaarts wil hiermee extra - liefst zo regulier mogelijke - werkplekken realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is dat de komende twee jaar 100 ondernemers het Sociaal Werkpact MVS omarmen om zo minimaal 200 extra inwoners aan het werk te helpen.

De eerste elf werkgevers ondertekenden deze week een convenant hiervoor met Stroomopwaarts in gemeente Maassluis, Gemeente Vlaardingen en Gemeente Schiedam. Daarin zegden zij toe dat zij kansen bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11