Frankelandgroep beperkt de inzet van zzp’ers in de zorg

Geplaatst: 14 september 2023

De Frankelandgroep heeft besloten om per ingang van 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van zzp’ers en andere inhuurkrachten voor zorgfuncties die normaal gesproken worden ingedeeld t/m functiegroep 55 (volgens de CAO VVT).

Binnen de Frankelandgroep heerst bezorgdheid over de steeds verdere groei binnen de sector (ouderen)zorg van personeel dat niet in loondienst is. “Daarmee doelen we vooral op de inzet van zzp’ers en andere inhuurkrachten in zorgfuncties,” aldus Roel van Tongeren, bestuurder Frankelandgroep en directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland. “In onze beleving is dit slecht voor betrokkenheid bij de organisatie en geeft dit scheve gezichten op de werkvloer. Bovendien is het duur.”

De Frankelandgroep verkeert in de gelukkige omstandigheid om nog relatief weinig gebruik te hoeven maken van inhuurkrachten. In 2021 lag dit aantal bij 2,47 procent en in 2022 bij 3,18 procent. “Maar,” zegt Van Tongeren, “dat is niet langer een reden om niet in actie te komen. Onze sector, de ouderenzorg, staat voor een enorme uitdaging. Met – in het gunstigste geval – dezelfde hoeveelheid medewerkers zal met budgetten waarop door overheden steeds meer bezuinigd wordt passende zorg en dienstverlening beschikbaar gehouden moeten worden. En dat voor een groeiende hoeveelheid vooral oudere mensen. Bij het aangaan van die uitdaging is meer en betere samenwerking tussen zorgorganisaties nodig en saamhorigheid op de werkvloer een vereiste. We zullen onze budgetten optimaal moeten gaan benutten en een te hoog percentage aan zzp’ers en inhuurkrachten is daarbij zeer onwelkom.”

Daarom heeft de Frankelandgroep besloten met ingang van 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van zzp’ers en andere inhuurkrachten voor zorgfuncties waarvoor normaal gesproken een indeling geldt t/m functiegroep 55 (volgens de CAO VVT). Slechts in uitzonderlijke situaties zal daarvan worden afgeweken. “Ons uitgangspunt is dat we benodigde flexibiliteit intern met onze medewerkers in loondienst gaan organiseren,” aldus Van Tongeren.

De Frankelandgroep heeft ook regionale collega-zorgaanbieders opgeroepen om dezelfde weg in te slaan. Zij reageerden hier positief op.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11