Caren zorgt: het digitaal cliëntportaal voor de thuiszorg

Geplaatst: 10 februari 2020
Caren Zorgt: het digitaal cliëntportaal voor de thuiszorg

Begin februari zijn we gestart met ‘Caren zorgt’, het digitaal cliëntportaal voor onze thuiszorgcliënten met wijkverpleging. Hierdoor kunnen cliënten met Zorg Thuis - en hun mantelzorger(s) - op elk moment hun zorgplan inzien, rapportages bekijken en communiceren met onze medewerkers van de (wijk)verpleging en verzorging. 

Wat cliënten hiervoor nodig hebben is een computer, tablet of mobiele telefoon en een goed werkende internetverbinding.

In juni van vorig jaar gingen we al over van het papieren zorgdossier naar het elektronisch cliëntendossier. Hiermee konden onze zorgcollega’s binnen Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep al gemakkelijk en op elk moment het elektronisch cliëntendossier inzien en de rapportages over de zorg aan hun cliënten bijhouden. Cliënten hadden sindsdien al inzage in hun (globale) planning via Caren zorgt.

We zijn blij dat we - in korte tijd - deze volgende stap hebben kunnen zetten! Inmiddels maken al rond de 85 cliënten gebruik van Caren zorgt en de eerste reacties zijn positief!

Dames en heren, even deze nieuwe digitale dossieromgeving bekeken. Ziet er goed uit, top… 
Nu wordt het makkelijker communiceren dan briefjes op de keukentafel.

Caren zorgt: altijd in verbinding met het cliëntportaal voor de thuiszorg

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11