Behoud van alle PREZO gouden keurmerken!

Geplaatst: 12 oktober 2018
PREZO gouden keurmerk in de zorg

We hebben een drukke auditweek achter de rug. Het PREZO gouden keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit of een eindaudit. Locaties Frankeland (verpleeghuis en zorgcentrum), Jacobs Gasthuis, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (Zorg Thuis en hulp bij het huishouden) kregen deze week elk een eindaudit en mogen hun gouden status behouden. Na een eerste tussentijdse audit ontving Harg-Spaland hetzelfde goede nieuws!

Locatie Schiewaegh had eerder dit jaar al een eindaudit met als resultaat behoud van goud. Kortom: behoud van acht gouden keurmerken dit jaar!

'Gewoon' doen!

Tijdens de audits is uitgebreid gekeken naar het zorgleefplan en persoonsgerichte zorg, de wijze waarop informatie en communicatie is gerealiseerd en de cliëntveiligheid. De locaties kregen complimenten van de auditoren over de wijze waarop de zorg wordt verleend. Persoonsgericht, goed kijken naar wat de bewoner/huurder wenst en nodig heeft en dit dan vervolgens ook 'gewoon' doen. Daarbij zagen de zorgdossiers er goed en compleet uit.

Resultaten die we met trots en blijdschap in ontvangst hebben genomen!

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11