Aanbesteding HavenVeste uitgesteld

Geplaatst: 31 maart 2022

Om aan de Nieuwe Haven in Schiedam, grenzend aan Frankeland, het nieuwbouwproject HavenVeste te realiseren is drie aannemers recent om een prijsopgave gevraagd, een zogenoemde aanbesteding. De afgelopen dagen is met deze aannemers gesproken over de toestand in de wereld en de gevolgen daarvan voor de aanbesteding.

Tot de gezamenlijke conclusies behoort dat er momenteel teveel onzekerheden (over beschikbaarheid van materialen, levertijden, prijzen etc.) zijn om tot een succesvolle aanbesteding te komen. Vandaar dat met ieders begrip en instemming is besloten om de aanbesteding tijdelijk stil te leggen.

Ben de Koning, bestuurder Frankelandgroep, vertelt hierover bij Schiedam JW TV.

Als datum voor hervatting wordt voorlopig – want afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld – 1 november 2022 gehanteerd, waarbij dan 16 januari 2023 de nieuwe uiterste datum wordt waarop de aannemers offerte uit gaan brengen.

Dit betekent o.a. dat de start bouw van HavenVeste op z’n vroegst eind 2023 zal zijn.